Pool [ODIN] Odin's Pool Blocks

single pool operator one personπŸ† #59
Pool ID: pool1calq8kjzrvp83l80rtvgmulausl99q4tjfkz2lp227vkymd5wgg (hash: c77e03da421b0278fcef1ad88df3fde43e5282ab926c257c2a579962)

Let Odin himself keep an eye on your stake! Independent pool, active since August 2020.

Name
Odin's Pool
Ticker
ODIN
Saturation
1.86%
1.86% saturation
Live Stake
1.34Mβ‚³
Active Stake
1.34Mβ‚³
Declared Pledge
175.00kβ‚³
Active Pledge
186.30kβ‚³
Margin fee
2%
Fixed fee
340β‚³
Recent ROA
2.5%
Lifetime ROA
4.18%
Blocks in epoch
0
Estimated Blocks in Whole Epoch
1.3
Blocks Lifetime
689
Lifetime Luck
97.8%
Created
11.8.2020
Delegators
364
Pledge leverage
7.7
Social

Blocks

Date Epoch Height TXs Filled Hash Producer
1d5h31m ago 438 9,344,829
104,282,588
1 1% 23c8a271df...76053 vasil/babbage(v8.0)
opc#14
1d20h15m ago 438 9,342,267
104,229,567
8 10% 1ca3550491...8bd6a vasil/babbage(v8.0)
opc#14
5d7h36m ago 438 9,327,693
103,929,472
2 2% b5b8f119b8...0baa1 vasil/babbage(v8.0)
opc#14
11d8h2m ago 436 9,302,138
103,409,515
6 8% e844312fea...42f8f vasil/babbage(v8.0)
opc#14
12d15h25m ago 436 9,296,673
103,296,553
2 20% ea964d179f...1c33e vasil/babbage(v8.0)
opc#14
12d19h6m ago 436 9,296,000
103,283,271
1 1% 3a6e695664...cfc80 vasil/babbage(v8.0)
opc#14
13d17h9m ago 436 9,292,103
103,203,931
2 3% a81ade5015...466e2 vasil/babbage(v8.0)
opc#14
15d15h11m ago 436 9,283,894
103,038,176
2 1% 19b1acaaf4...65bff vasil/babbage(v8.0)
opc#14
15d21h8m ago 436 9,282,807
103,016,751
1 2% 6aa175bb48...ba42a vasil/babbage(v8.0)
opc#14
6.9.2023 434 9,252,853
102,402,686
5 6% 8548af89be...8453c vasil/babbage(v8.0)
opc#14
1.9.2023 433 9,231,632
101,967,317
8 18% a365b6f5de...9dd56 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
30.8.2023 433 9,224,665
101,827,164
27 47% 05ec303fbd...95340 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
27.8.2023 432 9,213,523
101,585,110
18 40% b780d90666...91c62 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
26.8.2023 432 9,210,594
101,522,293
11 20% cf338875b7...d8fe9 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
21.8.2023 431 9,187,057
101,030,175
5 15% 96aadc4296...5aa4f vasil/babbage(v8.0)
opc#13
11.8.2023 429 9,146,392
100,195,763
9 27% bf61483e7d...06c6c vasil/babbage(v8.0)
opc#13
6.8.2023 428 9,123,973
99,737,632
12 32% 998080cad1...320ae vasil/babbage(v8.0)
opc#13
4.8.2023 428 9,118,617
99,626,071
29 91% 18f346048d...8baa2 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
1.8.2023 427 9,103,455
99,316,318
15 33% 12bbfff119...72a98 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
27.7.2023 426 9,083,186
98,902,560
37 99% 92868c28bf...f98c5 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
13.7.2023 423 9,024,332
97,689,678
2 16% a8e17ee465...63695 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
12.7.2023 423 9,020,166
97,603,654
7 15% 776594e6a0...d2600 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
8.7.2023 422 9,003,905
97,270,394
30 78% 7af7d2ef33...95c78 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
5.7.2023 422 8,989,069
96,964,672
36 76% 28e7f24e70...3eae6 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
22.6.2023 419 8,935,580
95,847,520
11 35% fde7398214...7ccc8 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
20.6.2023 419 8,928,884
95,710,626
16 88% 88506b2940...5f36d vasil/babbage(v8.0)
opc#13
19.6.2023 418 8,924,889
95,629,532
5 6% 58e62620e4...f878f vasil/babbage(v8.0)
opc#13
16.6.2023 418 8,910,371
95,333,037
2 11% 33b88f4334...ec4ca vasil/babbage(v8.0)
opc#13
11.6.2023 417 8,892,330
94,957,404
13 64% f834cb2547...89d76 vasil/babbage(v8.0)
opc#13
5.6.2023 416 8,863,146
94,360,626
42 63% 4996d3bb55...ee5ce vasil/babbage(v8.0)
opc#12
2.6.2023 415 8,852,093
94,131,898
0 0% 1668c85889...ab250 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
27.5.2023 414 8,829,042
93,657,863
4 9% 1948d543bd...208aa vasil/babbage(v8.0)
opc#12
27.5.2023 414 8,825,867
93,592,837
11 43% 79ebfd5b31...22ff6 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
24.5.2023 413 8,816,669
93,406,366
10 25% e4042e08f1...243c5 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
21.5.2023 413 8,803,199
93,135,793
35 98% f5392b6bda...1854f vasil/babbage(v8.0)
opc#12
12.5.2023 411 8,762,582
92,306,736
29 91% 9121f349f4...7f4c1 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
11.5.2023 411 8,759,125
92,233,644
5 45% 10e778b954...c6a86 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
6.5.2023 410 8,738,725
91,814,820
9 91% 340d4dea4e...5c6d9 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
6.5.2023 410 8,738,678
91,813,771
9 68% 78476a70ad...3562d vasil/babbage(v8.0)
opc#12
22.4.2023 407 8,678,697
90,583,215
1 1% 2503b58ffb...e1daa vasil/babbage(v8.0)
opc#12
21.4.2023 407 8,674,083
90,488,286
9 20% ce5d9741af...71d3f vasil/babbage(v8.0)
opc#12
19.4.2023 406 8,668,398
90,373,427
18 27% 0d223fb156...b5ccd vasil/babbage(v8.0)
opc#12
13.4.2023 405 8,639,682
89,781,867
30 90% f146da69da...65561 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
12.4.2023 405 8,637,246
89,730,686
31 42% 71213af483...14a6a vasil/babbage(v8.0)
opc#12
11.4.2023 405 8,633,384
89,649,372
9 30% 61877b5b4f...b9d01 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
7.4.2023 404 8,616,686
89,302,424
5 15% b995b7efc4...f29f0 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
5.4.2023 403 8,608,294
89,127,341
2 16% 2e6e6e2ad2...2c20a vasil/babbage(v8.0)
opc#12
2.4.2023 403 8,596,095
88,876,398
8 32% 625b6002a3...89903 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
28.3.2023 402 8,576,640
88,478,599
20 46% 4aaac811bd...3ae32 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
13.3.2023 399 8,511,818
87,141,462
14 17% 6cee740018...964d7 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
12.3.2023 399 8,506,648
87,035,751
2 16% 3723ffea17...83958 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
11.3.2023 398 8,503,487
86,970,310
2 1% 954eb5b910...a5e7d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.2.2023 396 8,451,557
85,910,262
13 51% 0577e22722...3b8ce vasil/babbage(v8.0)
opc#11
25.2.2023 396 8,445,543
85,788,336
50 98% bb8e25d954...3d768 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.2.2023 395 8,429,292
85,457,791
0 0% c04c2d7a0d...30557 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
16.2.2023 394 8,405,134
84,951,107
0 0% 688a127b27...fff6e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
10.2.2023 393 8,380,843
84,444,085
19 62% 518eca0523...2bc36 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9.2.2023 392 8,376,787
84,359,755
14 35% 77dbcfb6bc...61054 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9.2.2023 392 8,376,467
84,353,405
4 4% 43e7af796b...3e862 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9.2.2023 392 8,376,345
84,350,938
30 67% 046a8c8e9f...5cd4f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
2.2.2023 391 8,349,334
83,788,662
27 82% a116805ee6...92210 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.1.2023 390 8,329,996
83,388,067
44 68% 1416fd2249...00acc vasil/babbage(v8.0)
opc#11
21.1.2023 389 8,299,258
82,753,578
39 77% 9a7ddd0510...7e4d0 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
19.1.2023 388 8,290,447
82,570,599
40 97% a6ba46e0a7...1a0cd vasil/babbage(v8.0)
opc#11
26.12.2022 383 8,189,863
80,508,229
8 20% 3504ad6878...3248c vasil/babbage(v8.0)
opc#10
24.12.2022 383 8,180,299
80,310,235
22 46% e803e9cee3...204be vasil/babbage(v8.0)
opc#10
20.12.2022 382 8,163,947
79,975,872
7 21% 7284357c53...1d91a vasil/babbage(v8.0)
opc#10
14.12.2022 381 8,139,687
79,477,667
21 33% 3dec861c10...d505e vasil/babbage(v8.0)
opc#10
7.12.2022 380 8,109,859
78,869,723
25 90% 4cb4c6d1cd...53b10 vasil(v7.0)
opc#10
7.12.2022 380 8,108,961
78,852,062
16 29% b3f6385f5d...ad356 vasil(v7.0)
opc#10
6.12.2022 379 8,105,543
78,780,743
23 29% cf46acf92f...55a04 vasil(v7.0)
opc#10
4.12.2022 379 8,095,913
78,581,592
6 5% 8f9206679e...a1856 vasil(v7.0)
opc#10
1.12.2022 378 8,081,895
78,295,624
4 6% 3806937edc...8d30f vasil(v7.0)
opc#10
10.11.2022 374 7,995,933
76,509,892
21 29% bebd72ced3...0466b vasil(v7.0)
opc#10
9.11.2022 374 7,992,644
76,443,092
29 96% 02115b4aa9...bf505 vasil(v7.0)
opc#10
30.10.2022 372 7,948,437
75,536,104
26 53% 3a0d41c19b...559b3 vasil(v7.0)
opc#10
28.10.2022 372 7,941,133
75,384,424
12 53% 3770ec6f06...a429c vasil(v7.0)
opc#10
27.10.2022 371 7,937,720
75,313,465
13 21% a8de8317fc...99fc4 vasil(v7.0)
opc#10
25.10.2022 371 7,930,916
75,174,207
20 35% 61a4f49ba4...479f6 vasil(v7.0)
opc#10
25.10.2022 371 7,930,016
75,155,069
39 94% 18a0c12e35...af067 vasil(v7.0)
opc#10
23.10.2022 371 7,918,673
74,921,844
22 76% 9dc0764a78...fea6d vasil(v7.0)
opc#10
21.10.2022 370 7,910,247
74,748,394
38 91% e5eed39d07...db709 vasil(v7.0)
opc#10
19.10.2022 370 7,901,697
74,575,135
39 95% bb6c5b1204...4025f vasil(v7.0)
opc#10
16.10.2022 369 7,892,676
74,391,084
24 75% c0943a2bf7...da5ab vasil(v7.0)
opc#9
12.10.2022 368 7,874,403
74,016,818
26 41% d39e2e846d...63b7c vasil(v7.0)
opc#9
12.10.2022 368 7,873,056
73,989,094
2 2% 1e31083da3...113f3 vasil(v7.0)
opc#9
11.10.2022 368 7,870,806
73,941,459
1 5% 32a33896c9...60d0c vasil(v7.0)
opc#9
8.10.2022 368 7,859,141
73,704,449
29 98% 92873d90d0...9cc28 vasil(v7.0)
opc#9
4.10.2022 367 7,842,349
73,358,302
1 1% 37bba8fb24...f37de vasil(v7.0)
opc#9
22.9.2022 364 7,790,949
72,300,900
2 1% f8efe1d346...776fc vasil(v7.2)
opc#9
21.9.2022 364 7,785,562
72,191,184
28 93% b3279aae78...d99c2 vasil(v7.2)
opc#9
9.9.2022 362 7,734,197
71,144,178
10 36% e54c3fad39...ed27c vasil(v7.2)
opc#9
9.9.2022 362 7,733,829
71,136,407
9 25% d78ff4beb6...906c2 vasil(v7.2)
opc#9
6.9.2022 361 7,721,619
70,890,568
20 72% 4b89572655...cb8bd vasil(v7.2)
opc#9
3.9.2022 361 7,707,396
70,600,771
16 59% ba012f77aa...ceade vasil(v7.2)
opc#9
27.8.2022 359 7,678,602
70,013,050
7 15% 2f75fef2e4...3814c vasil(v7.2)
opc#9
21.8.2022 358 7,652,853
69,485,556
5 14% 37d909a686...d256f vasil(v7.2)
opc#9
11.8.2022 356 7,612,419
68,647,379
12 24% 429bd03eb8...1b0ad alonzo(v6.0)
opc#9
10.8.2022 356 7,608,480
68,566,041
19 29% 899525ce16...f8051 alonzo(v6.0)
opc#9
9.8.2022 356 7,605,028
68,494,585
55 90% 560bdf6e9b...58245 alonzo(v6.0)
opc#9
8.8.2022 355 7,601,375
68,416,800
14 37% be50ab6a36...f364e alonzo(v6.0)
opc#9
5.8.2022 355 7,589,428
68,173,042
3 7% 780ea17b96...18854 alonzo(v6.0)
opc#9
1.8.2022 354 7,570,841
67,783,919
5 30% 5572fc3be0...28546 alonzo(v6.0)
opc#9
28.7.2022 353 7,552,990
67,401,933
38 99% c2acbe561b...6fc4a alonzo(v6.0)
opc#9
22.7.2022 352 7,532,508
66,966,658
28 98% cfc7ac3452...7c38c alonzo(v6.0)
opc#8
22.7.2022 352 7,530,397
66,919,540
3 4% 383fe17e83...3b7f1 alonzo(v6.0)
opc#8
16.7.2022 351 7,503,627
66,367,039
10 31% ad22fb4639...6259f alonzo(v6.0)
opc#8
15.7.2022 351 7,503,238
66,359,033
40 94% 7e34dc5a19...d8172 alonzo(v6.0)
opc#8
14.7.2022 350 7,496,287
66,212,713
3 4% 78d4147d79...79e87 alonzo(v6.0)
opc#8
9.7.2022 349 7,477,797
65,832,772
4 17% c47134365b...3bd60 alonzo(v6.0)
opc#8
9.7.2022 349 7,475,400
65,781,789
30 82% 610ed34f7f...fc39c alonzo(v6.0)
opc#8
8.7.2022 349 7,473,483
65,742,753
32 89% de0f110d9b...72a4c alonzo(v6.0)
opc#8
30.6.2022 348 7,440,146
65,044,600
32 99% 2e3b0c990a...8bc24 alonzo(v6.0)
opc#8
17.6.2022 345 7,385,214
63,866,332
29 95% dcb44df517...13c6c alonzo(v6.0)
opc#8
15.6.2022 345 7,379,904
63,756,906
37 97% 4dbd37f59c...8cf83 alonzo(v6.0)
opc#8
13.6.2022 344 7,370,868
63,568,298
23 56% d987c247fc...1d48f alonzo(v6.0)
opc#8
11.6.2022 344 7,362,066
63,385,162
32 72% 9a93bcfa3e...0335a alonzo(v6.0)
opc#8
10.6.2022 344 7,356,294
63,265,248
6 27% 82129a6e45...87110 alonzo(v6.0)
opc#8
7.6.2022 343 7,343,430
63,000,786
42 94% e65b3b788b...14da9 alonzo(v6.0)
opc#8
3.6.2022 342 7,330,308
62,731,455
37 95% 2494e34392...24fb9 alonzo(v6.0)
opc#8
31.5.2022 342 7,317,823
62,475,230
22 94% 70f1fad664...d649b alonzo(v6.0)
opc#8
31.5.2022 342 7,315,900
62,434,359
52 96% 6d69eca212...b1d44 alonzo(v6.0)
opc#8
30.5.2022 341 7,311,363
62,339,369
24 69% 8ae2cacdd6...8ee81 alonzo(v6.0)
opc#8
29.5.2022 341 7,306,273
62,232,855
24 67% 81a61df12c...a3ba0 alonzo(v6.0)
opc#8
28.5.2022 341 7,301,775
62,141,362
12 47% ca1ef62bc8...605ca alonzo(v6.0)
opc#8
23.5.2022 340 7,283,409
61,755,998
18 98% 1979f49d4f...990c5 alonzo(v6.0)
opc#8
23.5.2022 340 7,283,228
61,752,414
28 66% 58bcf33ab7...d897e alonzo(v6.0)
opc#8
23.5.2022 340 7,281,807
61,723,047
9 25% 80fe4f71ab...fc1dc alonzo(v6.0)
opc#8
18.5.2022 339 7,260,671
61,282,688
28 93% b13050e976...10b17 alonzo(v6.0)
opc#8
15.5.2022 338 7,250,308
61,064,860
84 98% e332f85230...3eaa1 alonzo(v6.0)
opc#7
10.5.2022 337 7,227,418
60,586,892
9 9% c50b2a355c...98fc7 alonzo(v6.0)
opc#7
6.5.2022 337 7,210,991
60,245,934
38 97% b7a35444e6...061f6 alonzo(v6.0)
opc#7
4.5.2022 336 7,206,174
60,141,656
52 98% 353eee07e9...7147b alonzo(v6.0)
opc#7
1.5.2022 336 7,192,345
59,851,388
12 34% 0573f8a3da...7a878 alonzo(v6.0)
opc#7
30.4.2022 335 7,187,778
59,754,989
25 93% e73ed1e7c9...2f98b alonzo(v6.0)
opc#7
29.4.2022 335 7,185,205
59,698,792
37 99% 85557433db...5e662 alonzo(v6.0)
opc#7
26.4.2022 335 7,169,924
59,378,903
43 98% 1ba82d96d5...3116d alonzo(v6.0)
opc#7
26.4.2022 335 7,169,452
59,368,580
36 84% e1230eb30a...74b67 alonzo(v6.0)
opc#7
20.4.2022 333 7,147,859
58,907,532
24 98% aef419d6ff...f5a99 alonzo(v6.0)
opc#7
9.4.2022 331 7,104,256
57,982,032
33 98% 6325e20155...cccce alonzo(v6.0)
opc#7
7.4.2022 331 7,091,921
57,725,413
15 35% 2d915c2fe6...6e5da alonzo(v6.0)
opc#7
6.4.2022 331 7,088,605
57,656,347
7 44% 3aee87fc84...450ac alonzo(v6.0)
opc#7
4.4.2022 330 7,080,969
57,496,300
16 46% 17f82c07a6...ea4d5 alonzo(v6.0)
opc#7
3.4.2022 330 7,078,567
57,447,600
34 90% f19543c203...a14af alonzo(v6.0)
opc#7
31.3.2022 329 7,064,064
57,144,404
40 96% 5c66394383...b1a5b alonzo(v6.0)
opc#7
22.3.2022 328 7,027,953
56,382,895
57 96% cc9a1d8ead...815c6 alonzo(v6.0)
opc#7
22.3.2022 328 7,027,916
56,382,115
27 92% db8f530b87...b8dff alonzo(v6.0)
opc#7
19.3.2022 327 7,016,989
56,146,022
37 94% 67723bce79...830ca alonzo(v6.0)
opc#7
18.3.2022 327 7,011,076
56,021,941
16 97% 6fdd6ec46c...e90f2 alonzo(v6.0)
opc#7
8.3.2022 325 6,970,895
55,176,246
7 15% ba0771e1ad...ed179 alonzo(v6.0)
opc#7
5.3.2022 324 6,960,415
54,956,307
27 97% b133e521bd...48be8 alonzo(v6.0)
opc#7
3.3.2022 324 6,948,949
54,713,220
28 58% 654498777a...71be5 alonzo(v6.0)
opc#6
24.2.2022 322 6,921,799
54,140,845
13 53% 4ce7a18d22...e8a47 alonzo(v6.0)
opc#6
21.2.2022 322 6,908,615
53,862,122
21 63% 1cae19624c...3c2fe alonzo(v6.0)
opc#6
9.2.2022 319 6,860,920
52,842,811
35 75% 25a2a0bcae...e7ac9 alonzo(v6.0)
opc#6
9.2.2022 319 6,859,189
52,806,529
56 93% 6cf635e2a5...ee09d alonzo(v6.0)
opc#6
3.2.2022 318 6,835,374
52,302,173
23 94% 356f14998a...eb7db alonzo(v6.0)
opc#6
1.2.2022 318 6,829,799
52,182,344
35 92% eaff5dccee...40edd alonzo(v6.0)
opc#6
25.1.2022 316 6,798,952
51,529,711
51 98% 4c642f5e6b...aeef0 alonzo(v6.0)
opc#6
25.1.2022 316 6,797,874
51,506,376
36 97% 7618f1ec74...e9d69 alonzo(v6.0)
opc#6
22.1.2022 316 6,788,925
51,313,356
46 87% 3869e7d3ad...f60bf alonzo(v6.0)
opc#6
21.1.2022 316 6,783,081
51,188,847
47 97% de8030e64b...08783 alonzo(v6.0)
opc#6
20.1.2022 316 6,781,211
51,149,124
59 96% 23ffd45e47...3da00 alonzo(v6.0)
opc#6
19.1.2022 315 6,775,459
51,026,175
32 77% d16889e3ee...e56c1 alonzo(v6.0)
opc#6
18.1.2022 315 6,771,296
50,936,187
41 94% 7eb1fd9185...974a0 alonzo(v6.0)
opc#6
17.1.2022 315 6,768,717
50,880,678
40 95% 1e9c0a7ce8...db3d6 alonzo(v6.0)
opc#6
10.1.2022 313 6,737,006
50,207,787
42 98% 0cf42845cb...c3df3 alonzo(v6.0)
opc#6
8.1.2022 313 6,729,757
50,053,691
40 93% dee633e350...9c1a0 alonzo(v6.0)
opc#6
6.1.2022 313 6,723,283
49,916,090
37 95% 80f0f02d40...9cad6 alonzo(v6.0)
opc#6
5.1.2022 312 6,719,212
49,829,084
6 17% e647e0890f...736ab alonzo(v6.0)
opc#6
3.1.2022 312 6,711,314
49,665,485
15 42% aeb353c608...74c2a alonzo(v6.0)
opc#6
31.12.2021 311 6,695,668
49,342,837
42 96% 3e2d6b8a29...1fafd alonzo(v6.0)
opc#6
29.12.2021 311 6,689,978
49,227,739
18 20% 78a59d85b1...63218 alonzo(v6.0)
opc#6
18.12.2021 309 6,642,860
48,250,366
57 76% 43579353d3...ef67a alonzo(v6.0)
opc#6
16.12.2021 309 6,636,950
48,132,374
21 42% 5b5ab9b13e...cd0d1 alonzo(v6.0)
opc#6
15.12.2021 308 6,628,563
47,962,926
27 28% 7d86059735...9c54d alonzo(v6.0)
opc#6
13.12.2021 308 6,620,334
47,788,082
6 11% b46d9b8646...143af alonzo(v6.0)
opc#6
7.12.2021 307 6,597,470
47,318,809
93 74% c965503a1a...2c97b alonzo(v6.0)
opc#6
7.12.2021 307 6,596,551
47,299,483
4 2% 45e9cb5dfc...d9fb3 alonzo(v6.0)
opc#6
3.12.2021 306 6,581,565
46,992,596
34 31% 3c5a67c5b1...2867e alonzo(v6.0)
opc#6
3.12.2021 306 6,580,461
46,970,052
42 42% f3c35bd7a7...1ea4b alonzo(v6.0)
opc#6
1.12.2021 305 6,573,351
46,825,409
18 27% 552550e5d5...df7c3 alonzo(v6.0)
opc#5
29.11.2021 305 6,563,748
46,631,872
25 23% e4637fbf7b...720a1 alonzo(v6.0)
opc#5
27.11.2021 305 6,553,945
46,427,294
17 18% a5d6e97f29...f086a alonzo(v6.0)
opc#5
21.11.2021 303 6,530,942
45,956,168
51 63% 0c75da5ad6...c19de alonzo(v6.0)
opc#5
13.11.2021 302 6,495,287
45,223,369
7 5% 24096f395f...5258d alonzo(v6.0)
opc#5
12.11.2021 302 6,489,810
45,112,827
6 8% 893659b2be...284bc alonzo(v6.0)
opc#5
8.11.2021 301 6,476,177
44,828,874
53 85% 148e0b0d3d...574b6 alonzo(v6.0)
opc#5
6.11.2021 300 6,467,417
44,652,600
1 1% efeb48221a...78e79 alonzo(v6.0)
opc#5
5.11.2021 300 6,463,514
44,574,311
49 91% 183430d5cc...af5fc alonzo(v6.0)
opc#5
4.11.2021 300 6,458,742
44,478,872
20 15% 0d97120f75...043de alonzo(v6.0)
opc#5
4.11.2021 300 6,457,989
44,461,758
6 9% 329163228c...6122e alonzo(v6.0)
opc#5
29.10.2021 299 6,431,978
43,924,193
10 17% 816f04df95...3d45d alonzo(v6.0)
opc#5
29.10.2021 299 6,431,674
43,917,964
76 91% 1d67ad84b5...ef6ff alonzo(v6.0)
opc#5
29.10.2021 299 6,430,968
43,904,309
34 47% 10c17e5435...8650e alonzo(v6.0)
opc#5
28.10.2021 299 6,428,229
43,849,750
27 26% dcd014b15e...459cc alonzo(v6.0)
opc#5
28.10.2021 299 6,428,163
43,848,513
10 12% 97e3bd0900...b324e alonzo(v6.0)
opc#5
25.10.2021 298 6,414,806
43,576,298
4 3% e2d566d985...df1a3 alonzo(v6.0)
opc#5
23.10.2021 298 6,407,236
43,416,686
51 46% 9e1547310d...3b5c5 alonzo(v6.0)
opc#5
22.10.2021 297 6,401,767
43,303,573
19 18% 9f7e0451bd...d172a alonzo(v6.0)
opc#5
Featured pools: