Pool [ODIN] Odin's Pool

single pool operator one personπŸ† #59
Pool ID: pool1calq8kjzrvp83l80rtvgmulausl99q4tjfkz2lp227vkymd5wgg (hash: c77e03da421b0278fcef1ad88df3fde43e5282ab926c257c2a579962)

Let Odin himself keep an eye on your stake! Independent pool, active since August 2020.

Name
Odin's Pool
Ticker
ODIN
Saturation
1.86%
1.86% saturation
Live Stake
1.34Mβ‚³
Active Stake
1.34Mβ‚³
Declared Pledge
175.00kβ‚³
Active Pledge
186.30kβ‚³
Margin fee
2%
Fixed fee
340β‚³
Recent ROA
2.5%
Lifetime ROA
4.18%
Blocks in epoch
0
Estimated Blocks in Whole Epoch
1.3
Blocks Lifetime
689
Lifetime Luck
97.8%
Created
11.8.2020
Delegators
364
Pledge leverage
7.7
Social
82x
2.97kβ‚³

Plankton
< - 100β‚³
145x
59.61kβ‚³

Shrimp
100β‚³ - 1kβ‚³
66x
109.21kβ‚³

Crab
1kβ‚³ - 3kβ‚³
46x
261.76kβ‚³

Octopus
3kβ‚³ - 10kβ‚³
19x
354.37kβ‚³

Fish
10kβ‚³ - 40kβ‚³
4x
262.14kβ‚³

Tuna
40kβ‚³ - 100kβ‚³
2x
293.27kβ‚³

Dolphin
100kβ‚³ - 300kβ‚³

Delegators (newcomers)

Date Active In Address Amount Loyalty Registered
258d7h ago 389 stake1u9ll...ekqkg 1.13kβ‚³ newbie 13.1.2023
1y53d17h ago 357 stake1uymz...pek9j 892.67β‚³ newbie 6.8.2022
1y74d6h ago 353 $vikingenstake1u9rj...az7dy 97.77β‚³ newbie 16.7.2022
1y99d8h ago 348 stake1u89e...3lyxx
switched from pool pool12vv4c...ratjp
106.76β‚³ 54d14h 28.4.2022
1y99d13h ago 348 stake1u9v9...863j4 4.08kβ‚³ 76d6h 20.3.2021
1y128d11h ago 342 stake1u8mc...rvkyn
switched from pool RETIRED [1FMLY] One FaMiLY Stakepool
20.60kβ‚³ 1y107d20h 2.2.2021
1y129d6h ago 342 stake1u8wq...mnwzk
switched from pool RETIRED [FLICK] Flickto Do Not Stake Here
14.25kβ‚³ 49d9h 25.5.2021
1y135d15h ago 341 stake1uych...6rxr5 6.49kβ‚³ newbie 16.5.2022
1y253d15h ago 317 stake1uyjs...jwpgj 149.69β‚³ newbie 18.1.2022
1y254d10h ago 317 $kungenstake1ux7w...vd875
switched from pool [BERRY] Berry
94.4β‚³ 4d16h 13.1.2022
1y254d13h ago 317 stake1uykz...apd7h 111.69β‚³ newbie 17.1.2022
1y334d1h ago 301 stake1uxw7...ev4wc 531.06β‚³ newbie 30.10.2021
1y353d7h ago 297 stake1u89t...cse7e 604.74β‚³ newbie 10.10.2021
1y356d8h ago 296 $sapcnftstake1uy4h...6dpuh 24.75β‚³ newbie 7.10.2021
1y361d22h ago 295 stake1u95v...yfrpd 17.17kβ‚³ newbie 2.10.2021
2y10d9h ago 293 stake1uywu...efcha 24.17β‚³ newbie 18.9.2021
2y28d2h ago 289 stake1uydq...eyy7n 631.06β‚³ newbie 1.9.2021
2y36d5h ago 288 stake1uyuj...ygjes 1.68kβ‚³ newbie 23.8.2021
2y61d12h ago 282 stake1u9v4...raf83 94.86β‚³ newbie 29.7.2021
2y81d6h ago 278 stake1u8h4...kl0lj 7.21kβ‚³ newbie 9.7.2021
2y88d17h ago 277 stake1uxqq...ynptw 100.36β‚³ newbie 2.7.2021
2y89d11h ago 277 stake1uyk2...xdn02 1.06kβ‚³ newbie 1.7.2021
2y93d12h ago 276 $skattkistanstake1u8nk...d9jsk 133.98β‚³ newbie 27.6.2021
2y108d4h ago 273 stake1uxua...30dxx 187.4β‚³ newbie 12.6.2021
2y111d5h ago 272 stake1uy7x...gmts9 530.81β‚³ newbie 9.6.2021
2y111d22h ago 272 stake1uylq...jxuqy 194.42β‚³ newbie 9.6.2021
2y114d2h ago 272 stake1u8sv...xwtes 861.01β‚³ newbie 7.6.2021
2y114d7h ago 272 stake1ux73...eavad 10.34β‚³ newbie 6.6.2021
2y124d3h ago 270 stake1uxhd...0j5jl 311.95β‚³ newbie 27.5.2021
2y124d19h ago 270 stake1u9mx...afj2x 126.41β‚³ newbie 27.5.2021
2y128d ago 269 stake1u9m2...k74v7 31.75β‚³ newbie 24.5.2021
2y134d10h ago 268 stake1u8dz...8mesa 29.68β‚³ newbie 17.5.2021
2y136d21h ago 267 stake1uyyh...nx884 146.53β‚³ newbie 15.5.2021
2y137d ago 267 stake1ux8y...nclrr 820.09β‚³ newbie 15.5.2021
2y139d19h ago 267 stake1uxu7...eufug 50.85β‚³ newbie 12.5.2021
2y141d6h ago 266 stake1u9n6...xd7sj 4.24kβ‚³ newbie 10.5.2021
2y141d8h ago 266 stake1u967...pe30u 52.02β‚³ newbie 10.5.2021
2y141d17h ago 266 stake1u8vj...uammg 1.26kβ‚³ newbie 10.5.2021
2y142d8h ago 266 stake1uyx4...qtep7 3.17kβ‚³ newbie 9.5.2021
2y143d19h ago 266 stake1u9ue...5uakq 689.16β‚³ newbie 8.5.2021
2y146d14h ago 265 stake1u9ta...dmth8 9.24kβ‚³ newbie 5.5.2021
2y147d ago 265 stake1uxcs...720j0 656.6β‚³ newbie 5.5.2021
2y152d5h ago 264 stake1ux55...yxc0s 7.93kβ‚³ newbie 29.4.2021
2y154d21h ago 264 stake1uy96...7zeyv 2.76kβ‚³ newbie 27.4.2021
2y155d20h ago 264 stake1uyrw...4f0m5 4.07kβ‚³ newbie 26.4.2021
2y158d9h ago 263 stake1uy8p...50r23 1.79kβ‚³ newbie 23.4.2021
2y162d21h ago 262 stake1uxp2...atult 76.06β‚³ newbie 19.4.2021
2y165d12h ago 262 stake1uycy...fed58 91.42β‚³ newbie 16.4.2021
2y170d13h ago 261 stake1uy6v...yzkgp 45.45β‚³ newbie 10.4.2021
2y175d11h ago 260 stake1uyjx...n9xa3 588.1β‚³ newbie 6.4.2021
2y178d11h ago 259 stake1u9hy...fvtpv 2.01kβ‚³ newbie 12.2.2021
2y183d2h ago 258 stake1u862...yv0h8 1.97kβ‚³ newbie 9.3.2021
2y185d12h ago 258 stake1u8c0...fukea 4.41kβ‚³ newbie 27.3.2021
2y185d21h ago 258 stake1uytm...k6usn 126.71β‚³ newbie 27.3.2021
2y194d18h ago 256 stake1u826...s3tz0 15.47β‚³ newbie 18.3.2021
2y198d4h ago 255 stake1ux53...q975y 406.55β‚³ newbie 14.3.2021
2y198d9h ago 255 stake1u88r...qvden 920.57β‚³ newbie 14.3.2021
2y198d13h ago 255 stake1u899...5mnrn 251.44β‚³ newbie 14.3.2021
2y199d3h ago 255 stake1u88g...7vg0j 377.22β‚³ newbie 14.3.2021
2y199d16h ago 255 stake1uytf...c8nhm 1.06kβ‚³ newbie 13.3.2021
2y203d3h ago 254 stake1u8tz...r980p 190.49β‚³ newbie 9.3.2021
2y203d4h ago 254 stake1uy64...s4y6n 429.48β‚³ newbie 9.3.2021
2y204d6h ago 254 stake1uym9...julf3 5.97kβ‚³ newbie 8.3.2021
2y205d ago 254 stake1u9pg...cjjft 646.66β‚³ newbie 8.3.2021
2y205d1h ago 254 stake1uyd8...a3e82 371.72β‚³ newbie 8.3.2021
2y205d23h ago 254 stake1uxjf...y0ykd 50.36kβ‚³ newbie 7.3.2021
2y207d17h ago 253 stake1uxea...3429l
switched from pool [CERO] Cero Stake Pool
11.33β‚³ 12d9h 21.2.2021
2y209d4h ago 253 stake1uxwz...ql7tv 893.17β‚³ newbie 3.3.2021
2y209d4h ago 253 stake1u98n...aaxm2 1.00kβ‚³ newbie 3.3.2021
2y209d6h ago 253 stake1ux5f...5vftz 4.99kβ‚³ newbie 3.3.2021
2y210d22h ago 253 stake1u9rm...g2g5h 138.42β‚³ newbie 2.3.2021
2y211d9h ago 252 stake1u8m9...xl0q4 19.27β‚³ newbie 1.3.2021
2y213d8h ago 252 stake1uxd7...2lev0 15.6β‚³ newbie 15.2.2021
2y213d18h ago 252 stake1uyrl...svphe
switched from pool [CCJ5] CCJ5
19.26β‚³ 6d8h 21.2.2021
2y214d13h ago 252 stake1u8rq...77neh 13.99kβ‚³ newbie 26.2.2021
2y214d17h ago 252 stake1u84z...27m0y
switched from pool [DEW] Dew Staking Solutions
474.47β‚³ 14d18h 11.2.2021
2y215d3h ago 252 stake1u978...762jd 11.06β‚³ newbie 25.2.2021
2y216d6h ago 251 stake1u9cl...3netq
switched from pool [FISH] stakefish
57.79β‚³ 20h34m 18.2.2021
2y216d14h ago 251 stake1uych...fny55 2.16kβ‚³ newbie 24.2.2021
2y217d7h ago 251 stake1u86w...ae7r0 3.24kβ‚³ newbie 23.2.2021
2y217d11h ago 251 stake1uyu6...gn0j0 112.88β‚³ newbie 23.2.2021
2y217d17h ago 251 stake1u960...77fze 2.46kβ‚³ newbie 23.2.2021
2y217d20h ago 251 stake1uxxv...pz34a 913.18β‚³ newbie 23.2.2021
2y217d23h ago 251 stake1u8fx...rpyft 5.37kβ‚³ newbie 23.2.2021
2y218d ago 251 stake1u8hr...fv6d7 7.96kβ‚³ newbie 23.2.2021
2y218d4h ago 251 stake1uxav...kuw07
switched from pool [AZUR] AzureADA
2.43kβ‚³ 8h55m 22.2.2021
2y218d6h ago 251 stake1uxfu...zevra
switched from pool [DEW] Dew Staking Solutions
781.47β‚³ 2m2s 17.2.2021
2y218d10h ago 251 stake1uxu5...jpq48 39.51kβ‚³ 1d11h 17.2.2021
2y218d20h ago 251 stake1uxyn...kcxph 536.85β‚³ newbie 22.2.2021
2y219d1h ago 251 stake1uysq...myrsw 2.46kβ‚³ newbie 22.2.2021
2y219d2h ago 251 stake1u9ps...6tyqn 1.75kβ‚³ newbie 22.2.2021
2y219d5h ago 251 stake1u93c...468pq 161.22β‚³ newbie 21.2.2021
2y219d6h ago 251 stake1uy7u...ktf6k 3.13kβ‚³ newbie 21.2.2021
2y219d6h ago 251 stake1u9pd...fu52x 11.19β‚³ newbie 21.2.2021
2y219d7h ago 251 stake1u982...90ct3 117.7β‚³ newbie 21.2.2021
2y219d7h ago 251 stake1ux5p...5jmcy 992.83β‚³ newbie 21.2.2021
2y219d9h ago 251 stake1u80r...nrezk 37.72β‚³ 9m54s 21.2.2021
2y219d11h ago 251 stake1u8g3...a5n8q 1.07kβ‚³ newbie 21.2.2021
2y219d11h ago 251 stake1u8c2...x7wcv
switched from pool [DEW] Dew Staking Solutions
2.56kβ‚³ 4d12m 17.2.2021
2y219d11h ago 251 stake1u8p4...nrqad
switched from pool [DEW] Dew Staking Solutions
453.42β‚³ 3m23s 21.2.2021
2y219d12h ago 251 stake1uxw5...qgdyl 22.60kβ‚³ newbie 21.2.2021
2y219d18h ago 251 stake1u8lk...cf038 347.62β‚³ newbie 21.2.2021
2y219d21h ago 251 stake1u842...ph467 10.81β‚³ newbie 21.2.2021
2y220d2h ago 251 stake1u8gx...7kg87 1.07kβ‚³ newbie 21.2.2021
2y220d3h ago 251 stake1u8ls...glnha 21.69β‚³ newbie 20.2.2021
2y220d9h ago 251 stake1uyzp...wljen 1.04kβ‚³ 3d7h 17.2.2021
2y220d9h ago 251 stake1uxc4...ewspl 8.56kβ‚³ newbie 20.2.2021
2y220d17h ago 251 stake1u84m...gce57 4.53kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y221d ago 251 stake1uxmt...58lus 3.25kβ‚³ newbie 20.2.2021
2y221d4h ago 251 stake1uy6g...h4l0p
switched from pool [CLIMA] Climate_Action_Fund
1.18kβ‚³ 1h8m 17.2.2021
2y221d5h ago 251 stake1u9zq...vmjr6
switched from pool [PEGA] Pegasus
1.09kβ‚³ 8d2h 11.2.2021
2y221d10h ago 250 stake1uxt4...wrzyj 21.07β‚³ newbie 19.2.2021
2y222d ago 250 stake1uygh...5j08s 20.57kβ‚³ newbie 19.2.2021
2y222d3h ago 250 stake1u86s...4fh8a 18.76β‚³ newbie 18.2.2021
2y222d14h ago 250 stake1u9lw...9xfpy 1.07kβ‚³ newbie 18.2.2021
2y222d17h ago 250 stake1u97r...tcvg5 3.41kβ‚³ newbie 18.2.2021
2y222d18h ago 250 stake1uydw...2du4u 4.32kβ‚³ newbie 18.2.2021
2y223d6h ago 250 stake1u9kr...xth63 104.68β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d8h ago 250 stake1uyux...h92zu 841.47β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d8h ago 250 stake1u89d...h45u5 14.08β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d8h ago 250 stake1uxc4...dlx83 114.96β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d8h ago 250 stake1uynf...eluj4
switched from pool [CONGE] Congee Pool
1.18kβ‚³ 15d4h 2.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1u96j...wxj74 24.59β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1uysc...u8va5 322.15β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1uxtt...n39v6 636.32β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1u9qs...mpxp3 591.08β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1uxrg...v7z3t 1.46kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1u8lw...av63c 1.89kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1uxwt...p5p0u 66.49β‚³ 11d20h 5.2.2021
2y223d9h ago 250 stake1u97z...dp2jd 357.47β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d10h ago 250 stake1u9d6...r7a4a 8.80kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d10h ago 250 stake1ux8q...vjulc 902.27β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d10h ago 250 stake1uxcm...lfpa2 452.2β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d11h ago 250 stake1uyfx...pwhpm 99.47β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d11h ago 250 stake1uyza...m04wk 14.66kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d11h ago 250 stake1uy0l...ajj4k 400.25β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d11h ago 250 stake1uxmy...uymv2 1.17kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d11h ago 250 stake1uy95...8cww5
switched from pool [AWP3] Atomic Nodes #3
1.17kβ‚³ 2d21h 14.2.2021
2y223d12h ago 250 stake1uxm5...w604w 348.87β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d12h ago 250 stake1uy7m...7909w 220.91β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d12h ago 250 stake1ux07...f8n84 127.21β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d14h ago 250 stake1uyww...fmhql 10.06β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d14h ago 250 stake1uxn6...4ssmy
switched from pool [LOVE] StakeLove
3.24kβ‚³ 1m11s 17.2.2021
2y223d14h ago 250 stake1u88x...lvl6r 451.98β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d15h ago 250 stake1u9xy...f4ly7 716.21β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d15h ago 250 stake1u9pp...fexcr 2.12kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d15h ago 250 stake1u9gx...qmqs6 3.05kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d16h ago 250 stake1uyxz...0520c 145.86β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d18h ago 250 stake1uxtc...ktxrj 2.21kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d18h ago 250 stake1u9xp...649qa 166.03β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d19h ago 250 stake1u9f3...32w7c 1.84kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d19h ago 250 stake1uyyu...6tjkm 5.50kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d21h ago 250 stake1u98s...rdq2v 1.13kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y223d22h ago 250 stake1u82z...ajcmn 12.51β‚³ newbie 17.2.2021
2y223d23h ago 250 stake1uys9...3xln3
switched from pool pool1vy0ct...8ykde
161.78β‚³ 6d5h 10.2.2021
2y224d ago 250 stake1ux6n...qp0d3 147.32β‚³ newbie 17.2.2021
2y224d1h ago 250 stake1u9ag...nrxhz 8.26kβ‚³ newbie 17.2.2021
2y224d3h ago 250 stake1u99r...mhvz3 21.42β‚³ newbie 17.2.2021
2y224d4h ago 250 stake1uxsd...rlpxs
switched from pool [ENDVR] Endeavor One
20.54β‚³ 9d39m 7.2.2021
2y224d4h ago 250 stake1u99m...z8qmc 3.03kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d4h ago 250 stake1u85m...6gjvz 46.76β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d5h ago 250 stake1uy5q...at7n3 29.35kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d5h ago 250 stake1uxs6...9gcu3 139.26β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d5h ago 250 stake1u9ca...6frtt 30.08β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d5h ago 250 stake1ux7y...yzm3j 802.5β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d5h ago 250 stake1ux8v...kqezk 759.68β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d6h ago 250 stake1uye7...d9e82
switched from pool [NUFIA] Nu.Fi & AdaLite A
553.09β‚³ 1m32s 16.2.2021
2y224d6h ago 250 stake1uxe5...950a6 1.35kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d6h ago 250 stake1ux5c...d6ej2 76.39β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d7h ago 250 stake1ux9q...le0d3 5.38kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d7h ago 250 stake1u9ay...0nflm
switched from pool [DEW] Dew Staking Solutions
20.67β‚³ 2h24m 11.1.2021
2y224d7h ago 250 stake1u8cs...2r509 247.98β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d9h ago 250 stake1u9lr...pr3ac 66.33β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d11h ago 250 stake1u847...9327p 1.27kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d11h ago 250 stake1uy3t...qxg2v
switched from pool [NUFI7] Nu.Fi & AdaLite 7
10.19β‚³ 70d2h 23.10.2020
2y224d11h ago 250 stake1u89z...38zv2 123.54β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d11h ago 250 stake1uxxl...zm4c6 10.06β‚³ 5d3h 11.2.2021
2y224d12h ago 250 stake1uxuu...md6r3 1.13kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d12h ago 250 stake1uy3a...nulxt
switched from pool [NUFIA] Nu.Fi & AdaLite A
8.24kβ‚³ 8m52s 16.2.2021
2y224d12h ago 250 stake1uypl...elp8s 1.93kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d12h ago 250 stake1u96x...tmghq 147β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d12h ago 250 stake1uy8p...jeey7 862.42β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d12h ago 250 stake1u8q7...ypvvj 4.15kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d14h ago 250 stake1u9zj...469wq
switched from pool [ADV2] ADAvault Stake Pool 2
867.35β‚³ 1d2h 15.2.2021
2y224d16h ago 250 stake1u8gr...jru38 754.66β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d16h ago 250 stake1u82y...sewqc 9.72kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d16h ago 250 stake1uys8...3m4v0 1.01kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d17h ago 250 stake1uxm5...ty5g8 20.51kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d19h ago 250 stake1u94e...u92h5 1.16kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d19h ago 250 stake1u9dq...9gssl 646.95β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d21h ago 250 stake1u9tk...w7ayf 13.93β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d21h ago 250 stake1uyad...40hna 48.49β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d22h ago 250 stake1uy7q...2zv5g
switched from pool [HOPE] HOPE
8.59kβ‚³ 1d21h 14.2.2021
2y224d22h ago 250 stake1u8sa...kuhq4 636.47β‚³ newbie 16.2.2021
2y224d23h ago 250 stake1uxk8...56r63 4.61kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y224d23h ago 250 stake1u9u5...pt4hk 17.89kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y225d ago 250 stake1uxwg...c5277
switched from pool [HOPE] HOPE
7.19kβ‚³ 1h56m 16.2.2021
2y225d ago 250 stake1u8sw...2hshr 307.28β‚³ newbie 16.2.2021
2y225d ago 250 stake1u9j3...q64dw 12.00kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y225d ago 250 stake1uyw2...0vnq4 45.23β‚³ newbie 16.2.2021
2y225d ago 250 stake1uyd5...lw0v9 2.11kβ‚³ newbie 16.2.2021
2y225d1h ago 250 stake1uyxj...pw7s8
switched from pool [DNEWS] DigitalAssetNews
131.54β‚³ 21d16h 25.1.2021
2y225d1h ago 250 stake1uxxs...6fe3k 31.02β‚³ newbie 16.2.2021
2y225d1h ago 250 stake1uxrv...2gevx 143.37β‚³ newbie 16.2.2021
2y225d1h ago 250 stake1uycg...xjmxs 13.68β‚³ newbie 16.2.2021
2y225d2h ago 250 stake1u9h9...cwltd 492.24β‚³ newbie 16.2.2021
2y225d3h ago 250 stake1uxq5...gfzg6 211.75β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d4h ago 250 stake1uynq...hfgp8 116.88β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d4h ago 250 stake1u84m...89f0c
switched from pool [LAMB] Lambda StakePool
22.16β‚³ 3d2h 12.2.2021
2y225d5h ago 250 stake1uxzr...llq8e 82.54kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d6h ago 250 stake1ux8e...ju4xu 1.23kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d7h ago 250 stake1uy62...eh5ct 1.50kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d7h ago 250 stake1u9nc...6gq0h 33.84β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d7h ago 250 stake1uyg3...xn4ph
switched from pool [AWP3] Atomic Nodes #3
4.50kβ‚³ 2h31m 15.2.2021
2y225d7h ago 250 stake1u8al...hg6yx 68.09kβ‚³ 7d13h 8.2.2021
2y225d7h ago 250 stake1u975...em2hs 211.02β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d7h ago 250 stake1u8j5...39ecv 719.7β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d7h ago 250 stake1uyqn...gjsy5 5.41kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d9h ago 250 stake1u9z9...cj9vg 86.86β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d11h ago 250 stake1uyhr...0rfds 5.04kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d11h ago 250 stake1uyat...lpj0s 877.98β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d11h ago 250 stake1u944...2vgyf 105β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d11h ago 250 stake1uxy3...tmgxg 16.96β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d12h ago 250 stake1u8hq...ruuzt 203.59β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d12h ago 250 stake1u8n7...a27m6 12.55β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d13h ago 250 stake1u8fa...kndnv 10.07kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d15h ago 250 stake1uxn0...mm8ak 1.83kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d16h ago 250 stake1uxfd...u59nn 853.27β‚³ newbie 15.2.2021
2y225d17h ago 250 stake1u8tg...sr9yt 10.82kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d18h ago 250 stake1u968...ala6v 1.30kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y225d20h ago 250 stake1uyhj...2d6hx 404.92β‚³ newbie 15.2.2021
2y226d ago 250 stake1u8jz...ctqt8 7.15kβ‚³ newbie 15.2.2021
2y226d4h ago 250 stake1u9c2...quu7g 8.31kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y226d4h ago 250 stake1uxct...teq2m 806.78β‚³ newbie 14.2.2021
2y226d4h ago 250 stake1uyue...06png 820.39β‚³ newbie 14.2.2021
2y226d5h ago 250 stake1ux0z...a847r
switched from pool [STR8] Straight Pool
109.91β‚³ 2d15h 12.2.2021
2y226d6h ago 249 stake1uyq8...zcaqz 1.17kβ‚³ newbie 14.2.2021
2y226d9h ago 249 stake1ux0m...dz4lt 61.15kβ‚³ newbie 14.2.2021
2y226d10h ago 249 stake1u9rr...dns5j 226.14β‚³ newbie 14.2.2021
2y226d10h ago 249 stake1uyut...cf2cl 618.62β‚³ newbie 14.2.2021
2y226d14h ago 249 stake1uxhr...02jpj 11.81kβ‚³ newbie 14.2.2021
2y226d15h ago 249 stake1u9s6...tca4k
switched from pool [GURU] Cardano GURU Pool
786.96β‚³ 76d13h 14.2.2021
2y226d15h ago 249 stake1u8yz...qtzun 2.61kβ‚³ newbie 14.2.2021
2y226d18h ago 249 stake1uxkr...2hz5j
switched from pool [TESLA] Arcadia's TESLA Pool
1.55kβ‚³ 18h41m 13.2.2021
2y227d ago 249 stake1uxqz...7wnu6 199.8β‚³ newbie 14.2.2021
2y227d6h ago 249 stake1u9zt...9s2n2 6.33kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y227d9h ago 249 stake1ux7f...3fc4r 415.65β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d9h ago 249 stake1uyr7...quljn 15.07β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d10h ago 249 stake1ux73...cxtl0 224.1β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d11h ago 249 stake1uxt9...nqcwk 467.69β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d12h ago 249 stake1uy8t...mnf33 643.39β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d12h ago 249 stake1uy0u...fcgur 3.21kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y227d12h ago 249 stake1uxrh...uazud
switched from pool [LAMB] Lambda StakePool
2.27kβ‚³ 6h26m 13.2.2021
2y227d15h ago 249 stake1u9fr...cc8te 631.14β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d15h ago 249 stake1uyn0...e2265 28.57β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d16h ago 249 stake1uy2a...e3m0k 1.02kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y227d17h ago 249 stake1u9s0...gseaa 4.38kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y227d17h ago 249 stake1uyuh...q9q3g
switched from pool [KYSN] KysenPool Thunder
64.79β‚³ 20d16h 23.1.2021
2y227d18h ago 249 stake1u9ly...kujhe 33.54β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d18h ago 249 stake1u9vc...5jlq2 36.06β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d19h ago 249 stake1uxjg...gn9jg 212.95β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d20h ago 249 stake1u9fs...j6qs2
switched from pool [LAMB] Lambda StakePool
18.93β‚³ 1m40s 13.2.2021
2y227d20h ago 249 stake1u824...nszpl 2.66kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y227d21h ago 249 stake1u9fc...t2g9z 13.54β‚³ newbie 13.2.2021
2y227d21h ago 249 stake1uyw7...u7ec3 2.55kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y227d22h ago 249 stake1uy62...79jmn
switched from pool [NUFI2] Nu.Fi & AdaLite 2
711.73β‚³ 184d17h 12.8.2020
2y227d23h ago 249 stake1uyje...pekl4
switched from pool [SECUR] TWO SecureStaking.io
32.28kβ‚³ 16d1h 28.1.2021
2y228d ago 249 stake1uxlx...uzw4k 91.93β‚³ newbie 13.2.2021
2y228d ago 249 stake1u86z...3sp2q 2.24kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y228d2h ago 249 stake1u93e...anx94 299.43β‚³ newbie 13.2.2021
2y228d2h ago 249 stake1u8ww...z5ra6 1.04kβ‚³ newbie 13.2.2021
2y228d4h ago 249 stake1u880...manr5 59.19β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d7h ago 249 stake1u9aw...cf9gl 11.60kβ‚³ newbie 12.2.2021
2y228d7h ago 249 stake1u893...2wyn4 2.30kβ‚³ newbie 12.2.2021
2y228d7h ago 249 stake1uywc...rqenk 809.92β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d8h ago 249 stake1uxsl...kjy4m 137.19β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d8h ago 249 stake1u9vp...fd2d3 439.52β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d11h ago 249 stake1u8yw...r35dl 844.81β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d12h ago 249 stake1u9gm...78f2j 15.42β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d12h ago 249 stake1u8lj...afftx 313.94β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d17h ago 249 stake1u8ku...kq45h 417.55β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d18h ago 249 stake1uylu...0hgpw 20.93β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d18h ago 249 stake1u97k...t6rl3 1.09kβ‚³ newbie 12.2.2021
2y228d19h ago 249 stake1uy0d...4ekuk 1.75kβ‚³ newbie 12.2.2021
2y228d19h ago 249 stake1u8yf...cz8dw 713.8β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d20h ago 249 stake1uxqg...8c78d 77.45β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d20h ago 249 stake1uxug...n3dj0 11.9β‚³ newbie 12.2.2021
2y228d22h ago 249 stake1uxsm...c69te 2.06kβ‚³ newbie 12.2.2021
2y228d23h ago 249 stake1uyc8...wqd48 105.95β‚³ newbie 12.2.2021
2y229d ago 249 stake1u9ls...k7yty 22.47kβ‚³ newbie 12.2.2021
2y229d ago 249 stake1u9yd...mf5ye 523.37β‚³ newbie 12.2.2021
2y229d1h ago 249 stake1uxf6...x6emm 568.53β‚³ newbie 12.2.2021
2y229d2h ago 249 stake1uxlc...nlj9y 50.71β‚³ newbie 12.2.2021
2y229d4h ago 249 stake1u9re...y0fpj 7.71kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y229d4h ago 249 stake1u8tg...w5gvs 331.83β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d4h ago 249 stake1u883...3g3kw 465.4β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d4h ago 249 stake1uxjk...shpax 212.09β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d4h ago 249 stake1uysl...nxxrp 112.52β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d6h ago 249 stake1u8yk...vkn0r 2.21kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y229d6h ago 249 stake1u9dn...n5k46 133.38β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d7h ago 249 stake1uylm...c6flm 66.15β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d7h ago 249 stake1uxmz...qt03l 6.55kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y229d8h ago 249 stake1ux9j...m53nw 90.72β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d10h ago 249 stake1u8yv...eplgz 1.48kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y229d10h ago 249 stake1u9zm...jzk9v 894.75β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d10h ago 249 stake1uxt0...ge8ua 347.51β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d11h ago 249 stake1ux83...htpav 383.75β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d12h ago 249 stake1u989...n6w6r 1.09kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y229d13h ago 249 stake1uxnq...f2ypx 578.65β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d14h ago 249 stake1u8yh...sghmd
switched from pool [EDEN] Garden Pool Two
309.79β‚³ 3h19m 11.2.2021
2y229d14h ago 249 stake1u9l4...nm604
switched from pool [HEL] CardanoAtStake
217.73β‚³ 173d21h 21.8.2020
2y229d15h ago 249 stake1u907...x30ze 178.45β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d15h ago 249 stake1u8ka...8nqct 540.19β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d16h ago 249 stake1uypk...zxvye 1.44kβ‚³ 32s 11.2.2021
2y229d16h ago 249 stake1uxpq...67taw 1.39kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y229d16h ago 249 stake1ux3p...4pae0 416.24β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d18h ago 249 stake1u888...azxr3 303.28β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d18h ago 249 stake1u82t...60pzh 71.06β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d18h ago 249 stake1uxfm...hwujn 387.68β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d20h ago 249 stake1u9z4...kvuvw 290.85β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d22h ago 249 stake1uyqx...48yc9 100.63β‚³ newbie 11.2.2021
2y229d23h ago 249 stake1uy5m...4weva 12.22kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y229d23h ago 249 stake1u8c4...jgt64 33.16β‚³ newbie 11.2.2021
2y230d1h ago 249 stake1uxxn...9cm2v 2.02kβ‚³ newbie 11.2.2021
2y230d1h ago 249 stake1u889...xh6mc 182.04β‚³ newbie 11.2.2021
2y230d3h ago 249 stake1u8v4...52993 784.73β‚³ newbie 11.2.2021
2y230d3h ago 249 stake1u9mz...vva20 25.35β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d3h ago 249 stake1uyt0...rj5cs 4.87kβ‚³ newbie 10.2.2021
2y230d4h ago 249 stake1u9tc...5rgmc 960.46β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d6h ago 249 stake1u9qa...yv62e 103.78β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d7h ago 249 stake1uydf...pkm5x 369.51β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d8h ago 249 stake1u8r3...8y78f 13.23β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d8h ago 249 stake1uyl3...xmp7c 14.16β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d8h ago 249 stake1u87n...nh6hn 29.35β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d9h ago 249 stake1u9rl...t62xy 1.83kβ‚³ newbie 10.2.2021
2y230d9h ago 249 stake1uyf6...h7xvl
switched from pool [ZOE] ZOEPOOL
107.24kβ‚³ 17d44m 11.12.2020
2y230d10h ago 249 stake1u88l...wdm8u 195.27β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d11h ago 249 stake1u9r8...cg6lk 318.17β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d11h ago 249 stake1uxzf...xapxv 178.51β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d12h ago 249 stake1ux25...6xyr3 2.41kβ‚³ newbie 10.2.2021
2y230d12h ago 249 stake1uy2u...5l36d
switched from pool [CONGE] Congee Pool
164.67β‚³ 9d11h 1.2.2021
2y230d12h ago 249 stake1uxas...pyy46 103.67β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d13h ago 249 stake1u96j...7juqy 1.58kβ‚³ newbie 10.2.2021
2y230d13h ago 249 stake1u949...3sp54 21.38β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d13h ago 249 stake1u98k...v8f8j 14.05β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d14h ago 249 stake1u8vj...xvc0w 50.88β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d15h ago 249 stake1u97e...qufc8 17.91β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d18h ago 249 stake1u80n...tppkp 114.49β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d18h ago 249 stake1uy0f...s0qgx 205.14β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d19h ago 249 stake1u8jg...aga9v 105.95β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d20h ago 249 stake1uyyf...utlmu 19.16β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d20h ago 249 stake1uytf...k53gg 22.26β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d21h ago 249 stake1uyc6...eya8x 348.94β‚³ newbie 10.2.2021
2y230d22h ago 249 stake1uy08...80yl7 2.21kβ‚³ newbie 10.2.2021
2y230d23h ago 249 stake1uy6g...936wt 269.41β‚³ newbie 10.2.2021
2y231d ago 249 stake1u9gw...z49kp
switched from pool [WA1] Watashitachi1
9.20kβ‚³ 9d15h 31.1.2021
2y231d ago 249 stake1uxjz...rzvcn 17.79β‚³ 3d21h 6.2.2021
2y231d4h ago 249 stake1ux6x...gymdr 304.15β‚³ newbie 9.2.2021
2y231d4h ago 249 stake1u8kw...n54ln
switched from pool [CONGE] Congee Pool
3.82kβ‚³ 7d7h 2.2.2021
2y231d4h ago 249 stake1uxlq...et07t 19.36β‚³ newbie 9.2.2021
2y231d4h ago 249 stake1u82a...k9fs7
switched from pool RETIRED [NODE2] Node Networks
59.8β‚³ 24d16h 3.9.2020
2y231d4h ago 249 stake1u83r...uzymg
switched from pool [EDEN] Garden Pool Two
1.22kβ‚³ 10m 9.2.2021
3y49d2h ago 212 stake1u93k...nhaep 103.24β‚³ newbie 11.8.2020
3y49d2h ago 212 stake1u87l...p37ha 186.03kβ‚³ newbie 10.8.2020

Note: We are displaying stake keys with live balance as minimum 10β‚³

Featured pools: