Pool [LUCKY] Lucky Pool Blocks

Pool ID: pool1gx2pz27mgupdqynr54s57jrepc3n28yx0wlx0j5ypka55aan9qx (hash: 4194112bdb4702d01263a5614f48790e23351c867bbe67ca840dbb4a)

πŸ€ The original Lucky Pool transferred over from ITN with 0.5M Pledge - Only 0.5% fee at all times to ensure Maximum Rewards!

Name
Lucky Pool
Ticker
LUCKY
Website
Saturation
2.61%
2.61% saturation
Live Stake
1.86Mβ‚³
Active Stake
1.86Mβ‚³
Declared Pledge
350.00kβ‚³
Active Pledge
382.08kβ‚³
Margin fee
0.5%
Fixed fee
340β‚³
Recent ROA
3.421%
Lifetime ROA
3.32%
Blocks in epoch
3
Estimated Blocks in Whole Epoch
1.6
Blocks Lifetime
328
Lifetime Luck
95.2%
Created
31.7.2020
Delegators
10
Pledge leverage
5.3
Not claimed

Blocks

Date Epoch Height TXs Filled Hash Producer
10h56m ago 401 8,556,129
88,054,079
2 2% 4f0a654b8a...f9a0b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
1d8h55m ago 401 8,552,263
87,974,918
4 9% 5fc6afac9a...8e774 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
2d11h10m ago 401 8,547,753
87,880,470
15 70% 6b4c12bad9...24d81 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
4d11h56m ago 400 8,539,233
87,704,864
33 83% 84ebdc9dc2...9daaa vasil/babbage(v8.0)
opc#11
5d4h24m ago 400 8,536,308
87,645,584
3 8% fbeae45bc6...65e9d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
5d6h25m ago 400 8,535,958
87,638,337
6 8% e2016d80e8...f490d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6d3h27m ago 400 8,532,255
87,562,628
6 4% 22c18710ab...27b55 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6d17h56m ago 400 8,529,746
87,510,459
37 60% ef1fd9409f...a44ec vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9d17h53m ago 399 8,517,106
87,251,478
35 48% b38e1a3f59...b6097 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9d23h3m ago 399 8,516,203
87,232,878
36 90% cec837f5cb...4c356 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18d16h22m ago 397 8,479,408
86,479,328
11 16% dcc6b41af4...e8e20 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
19d18h32m ago 397 8,474,820
86,385,137
1 0% 63f1483ff9...20a69 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
28.2.2023 396 8,456,248
86,004,610
0 0% 7a8e593efb...8c20a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
24.2.2023 396 8,442,122
85,715,874
30 45% 11ba60d1db...cb894 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
23.2.2023 395 8,437,726
85,628,099
11 29% 3ee02355ff...5ff1c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.2.2023 395 8,429,482
85,461,135
3 2% f64199bd09...dddbd vasil/babbage(v8.0)
opc#11
19.2.2023 394 8,420,105
85,263,918
18 47% 09cceacb53...470a8 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18.2.2023 394 8,415,534
85,169,732
14 12% 14794d52c7...30e6f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
17.2.2023 394 8,410,698
85,070,177
1 3% 410ffa8a07...385bb vasil/babbage(v8.0)
opc#11
15.2.2023 394 8,404,291
84,932,934
30 98% 01bc00b44a...d6b5b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
10.2.2023 393 8,382,290
84,473,676
34 86% c20a0021f4...1323e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9.2.2023 392 8,376,790
84,359,846
26 93% d2e937c89f...d7a3a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
8.2.2023 392 8,372,030
84,260,727
17 37% d97e82433f...c4790 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
7.2.2023 392 8,370,398
84,225,926
48 98% f1d206e750...a8445 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.2.2023 392 8,365,245
84,119,574
10 24% 776ecd01c3...79871 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.2.2023 392 8,364,683
84,107,571
31 97% 0588f67aa9...0e536 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.2.2023 392 8,363,348
84,078,871
18 94% 243592e237...2e7a9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
2.2.2023 391 8,349,276
83,787,298
13 47% 589f76af81...0a01a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.1.2023 391 8,340,661
83,609,856
12 93% 486f85dbff...4b61f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
28.1.2023 390 8,325,999
83,306,857
26 74% c6abf7cf09...38ee5 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
19.1.2023 388 8,289,972
82,561,058
1 0% d0e6734ec4...4674d vasil/babbage(v8.0)
opc#10
13.1.2023 387 8,262,703
82,005,173
17 45% dfbb8002be...62581 vasil/babbage(v8.0)
opc#10
12.1.2023 387 8,261,869
81,986,984
14 21% 098eb38a79...57753 vasil/babbage(v8.0)
opc#10
6.1.2023 386 8,237,053
81,474,490
33 87% d98a29c0da...9b4e5 vasil/babbage(v8.0)
opc#10
4.1.2023 385 8,226,526
81,261,576
16 16% d3b83df8be...7a546 vasil(v7.0)
opc#10
24.12.2022 383 8,179,997
80,304,148
2 18% 20975528fe...0be3e vasil(v7.0)
opc#10
23.12.2022 383 8,175,783
80,218,778
4 2% 2f1a2797e8...a379a vasil(v7.0)
opc#10
21.12.2022 382 8,167,685
80,049,706
8 10% a036b43ce1...b994c vasil(v7.0)
opc#10
18.12.2022 382 8,153,265
79,756,876
8 31% 3fc2df738c...ae715 vasil(v7.0)
opc#10
15.12.2022 381 8,144,812
79,581,188
4 5% 1fdc9f4a2c...b47cd vasil(v7.0)
opc#10
15.12.2022 381 8,141,881
79,521,679
0 0% 928e52a8fe...8e031 vasil(v7.0)
opc#10
12.12.2022 381 8,130,337
79,285,400
22 46% 4af9fc68ae...6faaa vasil(v7.0)
opc#10
10.12.2022 380 8,120,322
79,081,735
12 35% 7d7b4bf72f...22b96 vasil(v7.0)
opc#10
10.12.2022 380 8,119,547
79,065,267
15 85% adefedb062...e7e0d vasil(v7.0)
opc#10
9.12.2022 380 8,119,336
79,061,374
23 38% 842a79b629...7b187 vasil(v7.0)
opc#10
6.12.2022 379 8,105,372
78,776,891
39 68% 04cccbd649...72d4d vasil(v7.0)
opc#10
28.11.2022 378 8,069,646
78,042,648
4 5% 5edf3feed7...07400 vasil(v7.0)
opc#10
27.11.2022 378 8,065,424
77,954,944
12 21% 0c78759f23...36307 vasil(v7.0)
opc#10
18.11.2022 376 8,029,898
77,217,953
33 41% 6abde90de9...02477 vasil(v7.0)
opc#10
16.11.2022 375 8,020,446
77,019,665
5 18% edaecb0f85...ea889 vasil(v7.0)
opc#10
14.11.2022 375 8,013,294
76,871,447
22 95% e6ea9dd2f6...5b55b vasil(v7.0)
opc#10
13.11.2022 375 8,009,534
76,792,888
58 94% 5468e5dac6...8e837 vasil(v7.0)
opc#10
13.11.2022 375 8,007,991
76,759,493
13 42% cf4f151dc4...a6919 vasil(v7.0)
opc#10
12.11.2022 375 8,006,226
76,722,110
28 33% 7aa6b788e1...b4252 vasil(v7.0)
opc#10
10.11.2022 374 7,997,288
76,536,945
13 21% 190bd963b3...2adec vasil(v7.0)
opc#10
6.11.2022 373 7,979,393
76,167,161
3 3% 348115a179...50a0f vasil(v7.0)
opc#10
1.11.2022 372 7,959,042
75,750,975
28 52% 29ebb99f1c...128b8 vasil(v7.0)
opc#9
29.10.2022 372 7,945,864
75,482,070
30 80% 6e746b8362...c492a vasil(v7.0)
opc#9
29.10.2022 372 7,945,340
75,470,897
26 62% 0b607d729e...b766f vasil(v7.0)
opc#9
27.10.2022 371 7,937,525
75,309,698
45 96% 09e3728b0c...f8bcc vasil(v7.0)
opc#9
26.10.2022 371 7,932,655
75,210,162
1 2% 7a546d1afb...6ca28 vasil(v7.0)
opc#9
22.10.2022 370 7,917,361
74,894,229
12 55% 15832f0442...209dd vasil(v7.0)
opc#9
19.10.2022 370 7,904,864
74,640,673
10 50% f3e4099cec...caa84 vasil(v7.0)
opc#9
17.10.2022 369 7,894,637
74,430,911
28 67% 94bca3b7a5...6b669 vasil(v7.0)
opc#9
9.10.2022 368 7,862,394
73,770,424
25 68% 0feab855bc...11784 vasil(v7.0)
opc#9
7.10.2022 367 7,851,958
73,556,885
30 80% 066b2e7218...f28b8 vasil(v7.0)
opc#9
5.10.2022 367 7,843,199
73,375,294
4 5% 831850f149...e557a vasil(v7.0)
opc#9
3.10.2022 367 7,836,142
73,228,545
8 22% e21928ebb1...57e54 vasil(v7.0)
opc#9
1.10.2022 366 7,828,199
73,065,067
3 2% 2a0b23a5f4...59d83 vasil(v7.0)
opc#9
27.9.2022 365 7,810,077
72,692,092
2 7% 4e42fb7d13...7bc33 vasil(v7.0)
opc#9
19.9.2022 364 7,779,292
72,060,436
11 33% 8112e3de99...89306 vasil(v7.2)
opc#9
16.9.2022 363 7,766,245
71,794,688
28 94% 2100e348dd...70e4f vasil(v7.2)
opc#9
16.9.2022 363 7,765,151
71,773,293
1 1% 339b138976...436cf vasil(v7.2)
opc#9
16.9.2022 363 7,762,721
71,725,953
1 17% 09df405add...226d2 vasil(v7.2)
opc#9
15.9.2022 363 7,761,286
71,696,011
2 11% f9b964acb1...29871 vasil(v7.2)
opc#9
13.9.2022 363 7,752,209
71,510,752
2 18% 35b385d0d1...7c020 vasil(v7.2)
opc#9
10.9.2022 362 7,739,653
71,253,706
22 72% b43dbed1b5...a187d vasil(v7.2)
opc#9
3.9.2022 361 7,709,899
70,651,463
37 97% 38655c772c...804e8 vasil(v7.2)
opc#9
1.9.2022 360 7,701,739
70,485,106
2 2% 6112f69406...38657 vasil(v7.2)
opc#9
28.8.2022 359 7,684,103
70,125,674
2 4% c7d21c5b4f...61cfc vasil(v7.2)
opc#9
27.8.2022 359 7,679,905
70,039,957
23 56% 28302825cc...6b69d vasil(v7.2)
opc#9
26.8.2022 359 7,674,161
69,921,968
6 19% b73459c08c...21c87 vasil(v7.2)
opc#9
25.8.2022 359 7,670,568
69,848,361
4 8% d868b23251...0d6bf vasil(v7.2)
opc#9
25.8.2022 359 7,670,497
69,846,922
22 34% ae1295dc4d...dd122 vasil(v7.2)
opc#9
22.8.2022 358 7,656,969
69,569,971
1 1% 8c32416843...656be vasil(v7.2)
opc#9
17.8.2022 357 7,637,905
69,179,566
30 93% 06b144ac82...8a3ca vasil(v7.2)
opc#9
14.8.2022 357 7,625,341
68,917,170
57 98% 9ff3e1f541...6d2a3 alonzo(v6.0)
opc#8
6.8.2022 355 7,591,794
68,221,602
15 30% 4bc31dcc4e...49676 alonzo(v6.0)
opc#8
2.8.2022 354 7,574,712
67,861,964
4 17% d56170b167...51ee7 alonzo(v6.0)
opc#8
31.7.2022 354 7,565,707
67,675,728
19 68% ed8cbde555...254c7 alonzo(v6.0)
opc#8
25.7.2022 353 7,544,195
67,210,623
9 45% da9f44f47a...5f2eb alonzo(v6.0)
opc#8
19.7.2022 351 7,518,372
66,670,069
25 94% c1991710a5...424bd alonzo(v6.0)
opc#8
16.7.2022 351 7,507,112
66,436,790
21 46% 6d10259db4...81a2a alonzo(v6.0)
opc#8
16.7.2022 351 7,503,752
66,369,444
24 71% bf3fc9f4a9...38d76 alonzo(v6.0)
opc#8
15.7.2022 351 7,499,948
66,289,572
20 63% 755d0db205...15fed alonzo(v6.0)
opc#8
14.7.2022 350 7,498,856
66,266,616
35 99% 35b28ea6ca...b9f63 alonzo(v6.0)
opc#8
6.7.2022 349 7,463,830
65,544,474
6 15% 660963945a...1ea59 alonzo(v6.0)
opc#8
5.7.2022 349 7,459,482
65,456,219
11 40% 0d76a0d481...74c68 alonzo(v6.0)
opc#8
30.6.2022 348 7,439,812
65,036,281
12 47% 8b1f211c78...3c986 alonzo(v6.0)
opc#8
28.6.2022 347 7,431,249
64,840,771
15 65% be37b7a735...5cc80 alonzo(v6.0)
opc#8
26.6.2022 347 7,422,710
64,653,063
23 37% 85bc3b433e...b1ab6 alonzo(v6.0)
opc#8
20.6.2022 346 7,399,935
64,168,421
60 98% 2b7d60829c...8c128 alonzo(v6.0)
opc#8
19.6.2022 345 7,393,992
64,044,942
9 10% b42c35e9d9...17cd7 alonzo(v6.0)
opc#8
16.6.2022 345 7,382,729
63,815,109
8 34% 9ddec230d4...4f5b7 alonzo(v6.0)
opc#8
10.6.2022 344 7,355,831
63,255,756
42 93% 83fc018c45...18ba8 alonzo(v6.0)
opc#8
7.6.2022 343 7,343,453
63,001,231
5 3% 752eb47548...ded8e alonzo(v6.0)
opc#8
5.6.2022 343 7,337,411
62,876,756
41 98% 702c492055...fdf72 alonzo(v6.0)
opc#8
2.6.2022 342 7,324,410
62,609,756
16 22% 643ff59b8d...6a865 alonzo(v6.0)
opc#8
30.5.2022 341 7,310,289
62,317,327
5 39% 5b51d3760a...6e595 alonzo(v6.0)
opc#8
29.5.2022 341 7,308,094
62,271,730
22 95% f7a327fec7...a17e4 alonzo(v6.0)
opc#8
23.5.2022 340 7,283,542
61,758,926
31 97% b42a2596f6...4ae4a alonzo(v6.0)
opc#8
21.5.2022 340 7,272,907
61,537,817
6 12% e5a1899e1a...fd819 alonzo(v6.0)
opc#8
17.5.2022 339 7,257,551
61,217,080
15 36% 4258cd6c74...49742 alonzo(v6.0)
opc#7
12.5.2022 338 7,236,616
60,779,990
17 97% 895f3ea5d4...81851 alonzo(v6.0)
opc#7
8.5.2022 337 7,222,018
60,475,914
26 81% 9cdb01d9dc...ea16b alonzo(v6.0)
opc#7
2.5.2022 336 7,194,832
59,902,788
15 45% 2dd604ed99...7a81a alonzo(v6.0)
opc#7
1.5.2022 336 7,191,558
59,834,300
35 94% 85825068a4...aa4bf alonzo(v6.0)
opc#7
30.4.2022 335 7,187,868
59,756,792
33 96% 89428d3367...734ca alonzo(v6.0)
opc#7
27.4.2022 335 7,175,382
59,492,124
5 32% 0156530324...5eaf7 alonzo(v6.0)
opc#7
24.4.2022 334 7,164,090
59,253,703
36 96% 7892ebf0ff...49121 alonzo(v6.0)
opc#7
14.4.2022 332 7,121,208
58,339,453
31 98% c5d65fd401...d4aff alonzo(v6.0)
opc#7
10.4.2022 331 7,107,580
58,051,929
47 98% eb04bc9524...0c565 alonzo(v6.0)
opc#7
10.4.2022 331 7,106,282
58,025,578
9 41% 33c87865b5...9259d alonzo(v6.0)
opc#7
10.4.2022 331 7,105,374
58,005,846
6 19% b124f38dd1...29559 alonzo(v6.0)
opc#7
9.4.2022 331 7,100,564
57,904,312
13 62% 5711872335...2be2a alonzo(v6.0)
opc#7
5.4.2022 330 7,086,619
57,614,381
25 97% 9dcd75e0d9...23701 alonzo(v6.0)
opc#7
4.4.2022 330 7,081,511
57,507,333
16 56% aefcb92cd7...f6042 alonzo(v6.0)
opc#7
29.3.2022 329 7,057,634
57,007,341
48 82% 506460a444...b5e5b alonzo(v6.0)
opc#7
28.3.2022 329 7,051,905
56,885,050
27 90% 27182f9062...ea2ce alonzo(v6.0)
opc#7
27.3.2022 329 7,047,646
56,794,194
14 69% ed57fb3ead...82c32 alonzo(v6.0)
opc#7
25.3.2022 328 7,041,574
56,666,883
38 93% 2712dda1e5...c53c9 alonzo(v6.0)
opc#7
20.3.2022 327 7,019,842
56,207,227
46 98% f463f73dab...1b104 alonzo(v6.0)
opc#7
19.3.2022 327 7,015,311
56,109,935
20 89% 129a3b830a...b7eb1 alonzo(v6.0)
opc#7
17.3.2022 327 7,006,541
55,926,724
25 98% 7a710e93ab...964ef alonzo(v6.0)
opc#7
13.3.2022 326 6,993,326
55,648,154
55 86% 905fae62f3...83ee7 alonzo(v6.0)
opc#7
11.3.2022 325 6,981,920
55,407,713
4 21% 263844b2c1...714ad alonzo(v6.0)
opc#7
9.3.2022 325 6,974,409
55,251,042
43 92% 7dcf7f19ee...32b91 alonzo(v6.0)
opc#7
4.3.2022 324 6,953,032
54,798,950
33 90% 2da08db108...8d17b alonzo(v6.0)
opc#7
3.3.2022 324 6,949,968
54,734,616
24 62% efd6294210...8b707 alonzo(v6.0)
opc#7
2.3.2022 324 6,947,286
54,677,892
59 92% 5734d6cf22...82cbd alonzo(v6.0)
opc#7
1.3.2022 323 6,943,561
54,598,744
31 79% 439ac09686...063f8 alonzo(v6.0)
opc#7
1.3.2022 323 6,941,043
54,545,847
26 60% e9f7bb5264...66732 alonzo(v6.0)
opc#7
28.2.2022 323 6,937,044
54,461,891
34 55% db620060c9...1ae1a alonzo(v6.0)
opc#7
27.2.2022 323 6,932,497
54,366,109
44 87% ec254bf9db...0dc55 alonzo(v6.0)
opc#7
27.2.2022 323 6,932,306
54,361,731
17 61% 35ff679afb...f9970 alonzo(v6.0)
opc#7
26.2.2022 323 6,930,288
54,318,561
60 90% f2e62341d4...a2637 alonzo(v6.0)
opc#7
23.2.2022 322 6,916,378
54,026,268
21 76% 354b80e7a0...57b53 alonzo(v6.0)
opc#7
22.2.2022 322 6,913,004
53,954,817
41 94% 6754340e41...ec097 alonzo(v6.0)
opc#7
18.2.2022 321 6,898,057
53,635,136
25 54% 96df0e96e5...3776d alonzo(v6.0)
opc#6
18.2.2022 321 6,896,586
53,602,143
20 75% 07a4d6ae5f...51c04 alonzo(v6.0)
opc#6
15.2.2022 321 6,883,244
53,318,668
52 93% a18e951c74...dbb9c alonzo(v6.0)
opc#6
14.2.2022 320 6,881,708
53,285,442
49 91% 37bf0486c6...25252 alonzo(v6.0)
opc#6
4.2.2022 318 6,841,536
52,433,000
68 92% dacafad5a7...7dbde alonzo(v6.0)
opc#6
1.2.2022 318 6,828,455
52,153,625
45 78% 04873e6bb1...76cd7 alonzo(v6.0)
opc#6
29.1.2022 317 6,815,808
51,887,953
29 83% 861cf0d9ff...0e2e9 alonzo(v6.0)
opc#6
27.1.2022 317 6,806,225
51,684,689
46 93% eb32ac620f...1d021 alonzo(v6.0)
opc#6
24.1.2022 316 6,796,024
51,466,393
41 96% c77f435cc6...5738c alonzo(v6.0)
opc#6
20.1.2022 315 6,781,132
51,147,530
56 98% 6e5514569a...4bcc6 alonzo(v6.0)
opc#6
20.1.2022 315 6,781,121
51,147,362
41 98% 7c189f8e63...2eae4 alonzo(v6.0)
opc#6
15.1.2022 314 6,759,922
50,694,204
9 19% 5ad2154e6e...7faa7 alonzo(v6.0)
opc#6
14.1.2022 314 6,756,191
50,615,058
32 35% e40b54220c...cf873 alonzo(v6.0)
opc#6
9.1.2022 313 6,735,614
50,179,019
85 98% 28636f0e60...8dc9d alonzo(v6.0)
opc#6
8.1.2022 313 6,730,935
50,078,951
69 97% a64553f711...2cdcb alonzo(v6.0)
opc#6
31.12.2021 312 6,699,889
49,428,124
29 43% e7d2574478...f2e16 alonzo(v6.0)
opc#6
31.12.2021 311 6,697,235
49,373,705
20 46% fa04fa73b3...9d9b0 alonzo(v6.0)
opc#6
29.12.2021 311 6,687,366
49,171,381
29 39% 6a1b40c139...f7d39 alonzo(v6.0)
opc#6
28.12.2021 311 6,686,252
49,148,506
5 2% b59e8758d0...887c8 alonzo(v6.0)
opc#6
23.12.2021 310 6,664,735
48,708,594
58 98% 2917c750d5...0fdf1 alonzo(v6.0)
opc#6
20.12.2021 309 6,652,300
48,451,299
79 93% 4ffbc4a4da...930cd alonzo(v6.0)
opc#6
16.12.2021 308 6,632,847
48,049,386
15 44% 34f7fa5583...4f519 alonzo(v6.0)
opc#6
9.12.2021 307 6,605,606
47,489,722
26 18% 09cceac4d5...f0aba alonzo(v6.0)
opc#6
8.12.2021 307 6,599,427
47,357,966
11 12% 4b41b617d7...da55e alonzo(v6.0)
opc#6
27.11.2021 305 6,556,620
46,482,215
100 94% 37e355b7ce...a309a alonzo(v6.0)
opc#6
19.11.2021 303 6,521,861
45,770,207
35 35% 016cab408c...c775e alonzo(v6.0)
opc#5
17.11.2021 303 6,514,281
45,611,162
3 7% 71d35b6cb1...fffd2 alonzo(v6.0)
opc#5
15.11.2021 302 6,502,787
45,378,071
111 89% 5692fb86f6...24d5a alonzo(v6.0)
opc#5
14.11.2021 302 6,498,902
45,298,696
9 5% 3f0220481f...d874d alonzo(v6.0)
opc#5
11.11.2021 302 6,489,267
45,101,741
13 8% 977a5cbbce...8928e alonzo(v6.0)
opc#5
11.11.2021 301 6,487,269
45,060,383
7 15% 3e94f87d67...bce08 alonzo(v6.0)
opc#5
6.11.2021 300 6,468,183
44,667,404
71 63% f79e6e2e13...efc44 alonzo(v6.0)
opc#5
5.11.2021 300 6,461,829
44,539,094
25 47% 7adfca658f...a5c79 alonzo(v6.0)
opc#5
4.11.2021 300 6,458,878
44,481,358
70 89% 3b5f3fa64f...4f640 alonzo(v6.0)
opc#5
4.11.2021 300 6,457,919
44,460,102
26 24% 13182dd5a2...b1f67 alonzo(v6.0)
opc#5
2.11.2021 300 6,451,489
44,327,217
14 8% 610d1e98bd...25b9e alonzo(v6.0)
opc#5
1.11.2021 299 6,445,592
44,207,664
31 32% a3fc0db74d...ca911 alonzo(v6.0)
opc#5
30.10.2021 299 6,435,117
43,988,362
52 28% 4f8fc35369...1f42f alonzo(v6.0)
opc#5
28.10.2021 299 6,426,472
43,813,591
0 0% 711c1475ea...8929d alonzo(v6.0)
opc#5
27.10.2021 298 6,423,028
43,743,987
6 4% d95b14aab3...99b3d alonzo(v6.0)
opc#5
23.10.2021 298 6,409,225
43,459,463
38 32% 5de32bf698...3a229 alonzo(v6.0)
opc#5
22.10.2021 297 6,404,686
43,362,130
60 68% 9af2ea3eca...a0868 alonzo(v6.0)
opc#5
20.10.2021 297 6,394,770
43,161,621
22 66% febc17c15e...4af6f alonzo(v6.0)
opc#5
13.10.2021 296 6,365,770
42,563,247
17 25% 2812714081...14443 alonzo(v6.0)
opc#5
13.10.2021 296 6,364,916
42,544,854
0 0% bb01443331...72e9c alonzo(v6.0)
opc#5
8.10.2021 295 6,346,589
42,169,470
27 25% 5a3fb49d4e...0dc93 alonzo(v6.0)
opc#5
6.10.2021 294 6,335,162
41,935,623
5 4% 733bdacd22...fb539 shelley5(v5.0)
opc#5
5.10.2021 294 6,332,315
41,878,118
20 15% 65a4160dac...1cf51 shelley5(v5.0)
opc#5
4.10.2021 294 6,329,836
41,824,490
30 36% b7a59ab7db...9c378 shelley5(v5.0)
opc#5
3.10.2021 294 6,324,940
41,722,751
57 98% 1541cb2548...1da21 shelley5(v5.0)
opc#5
2.10.2021 293 6,320,536
41,632,488
20 27% 7cc60d4b00...d94c7 shelley5(v5.0)
opc#5
30.9.2021 293 6,311,100
41,439,919
11 9% 195d0d6606...0782a shelley5(v5.0)
opc#5
Featured pools: