Pool [COOL5] COOL5 Blocks

COOLπŸ† #322
Pool ID: pool1vdcu0y6ujrwmnv4u50j6upxkjug7cx7zsaynjvgkcm2ycmajelc (hash: 6371c7935c90ddb9b2bca3e5ae04d69711ec1bc28749393116c6d44c)

Let's stake COOL!

Name
COOL5
Ticker
COOL5
Saturation
20.44%
20.44% saturation
Live Stake
14.80Mβ‚³
Active Stake
14.87Mβ‚³
Declared Pledge
150.00kβ‚³
Active Pledge
152.14kβ‚³
Margin fee
2%
Fixed fee
340β‚³
Recent ROA
2.905%
Lifetime ROA
4.59%
Blocks in epoch
4
Estimated Blocks in Whole Epoch
14.1
Blocks Lifetime
5591
Lifetime Luck
99.8%
Created
6.11.2020
Delegators
326
Pledge leverage
98.7
Not claimed

Blocks

Date Epoch Height TXs Filled Hash Producer
1d5m ago 439 9,347,235
104,331,878
45 95% 3c052531b1...4cc9a vasil/babbage(v8.0)
opc#12
1d5h14m ago 439 9,346,340
104,313,336
3 2% 2ed214d420...77d28 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
1d9h17m ago 439 9,345,632
104,298,789
15 33% 079a07f4a7...a1ac2 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
1d11h36m ago 439 9,345,239
104,290,407
7 46% 93c02521ff...ed6ca vasil/babbage(v8.0)
opc#12
1d21h42m ago 438 9,343,492
104,254,044
6 4% 59160930c1...eb3ee vasil/babbage(v8.0)
opc#12
2d9h4m ago 438 9,341,444
104,213,147
3 7% 2452380820...72f2f vasil/babbage(v8.0)
opc#12
2d22h30m ago 438 9,339,055
104,164,791
13 92% b8a9f69b56...07ad3 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
3d18h56m ago 438 9,335,572
104,091,227
10 90% aa7880aa70...7b1a5 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
4d2h49m ago 438 9,334,213
104,062,837
12 52% 1001033c2e...42fa1 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
4d16h9m ago 438 9,331,892
104,014,817
16 49% 801f87ac06...b7e1e vasil/babbage(v8.0)
opc#12
4d17h46m ago 438 9,331,624
104,009,036
15 28% b20437899e...85148 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
5d3h52m ago 438 9,329,838
103,972,666
1 4% 16b995eb5e...d1d01 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
5d6h58m ago 438 9,329,287
103,961,535
2 3% d607e6c2d2...b29ed vasil/babbage(v8.0)
opc#12
5d15h42m ago 438 9,327,730
103,930,063
5 4% 50c7d91d93...0cf00 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
5d17h33m ago 438 9,327,419
103,923,420
0 0% 578247ec1d...099eb vasil/babbage(v8.0)
opc#12
6d17m ago 438 9,326,205
103,899,182
53 95% 2ffb192a66...7faad vasil/babbage(v8.0)
opc#12
7d3h6m ago 437 9,321,606
103,802,623
11 15% 278610d61d...00f9e vasil/babbage(v8.0)
opc#12
7d5h26m ago 437 9,321,164
103,794,223
3 2% 51cbb48af2...e504b vasil/babbage(v8.0)
opc#12
7d20h46m ago 437 9,318,420
103,739,034
9 29% 73bbbc1eed...c58f3 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
9d9h47m ago 437 9,311,777
103,605,775
16 64% 109e10545d...9c48a vasil/babbage(v8.0)
opc#12
9d17h9m ago 437 9,310,498
103,579,221
2 1% 202e1fab4d...8d86b vasil/babbage(v8.0)
opc#12
11d19m ago 437 9,304,985
103,467,063
12 37% f90841d9ec...7f653 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
11d20m ago 437 9,304,982
103,467,007
3 4% dcde0ced19...28df1 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
11d14h25m ago 436 9,302,483
103,416,270
4 3% 460ff92956...6e9cb vasil/babbage(v8.0)
opc#12
12d2h51m ago 436 9,300,328
103,371,540
0 0% ef209c62e6...f95d0 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
12d6h14m ago 436 9,299,726
103,359,351
1 4% 69919f6205...02fec vasil/babbage(v8.0)
opc#12
12d11h37m ago 436 9,298,776
103,339,947
2 16% c0133a7cd7...82be8 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
13d2h47m ago 436 9,296,111
103,285,342
1 1% be507d9ff9...5e9bd vasil/babbage(v8.0)
opc#12
13d8h36m ago 436 9,295,074
103,264,400
6 20% 4628553524...67ba5 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
13d18h57m ago 436 9,293,292
103,227,164
9 46% 9a5c8a9c40...697e7 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
14d19m ago 436 9,292,292
103,207,856
14 30% 0fb4b3f556...7d3be vasil/babbage(v8.0)
opc#12
14d8h40m ago 436 9,290,829
103,177,779
2 16% bf409f7970...b2cbb vasil/babbage(v8.0)
opc#12
14d11h14m ago 436 9,290,356
103,168,565
0 0% ba57bfd284...83af3 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
14d22h41m ago 436 9,288,349
103,127,308
15 27% 36fe7f6ab3...c7253 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
15d51m ago 436 9,287,939
103,119,513
5 3% ec4d752a39...4c815 vasil/babbage(v8.0)
opc#12
15d5h3m ago 436 9,287,179
103,104,395
13 33% 4404212bff...ef8ec vasil/babbage(v8.0)
opc#11
15d6h58m ago 436 9,286,845
103,097,517
0 0% d713bbd00d...d42d0 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
15d16h ago 436 9,285,238
103,064,978
11 43% 6f68e00ece...49e5b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
15d19h46m ago 436 9,284,604
103,051,401
0 0% 53444a89b3...9d6cd vasil/babbage(v8.0)
opc#11
16d15h48m ago 435 9,280,986
102,979,290
24 49% 335021e394...a95b3 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
17d7h2m ago 435 9,278,389
102,924,464
9 11% bc04918d63...2bce9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
17d20h23m ago 435 9,276,093
102,876,414
13 48% 807a401d61...1f40d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18d2h ago 435 9,275,117
102,856,207
1 2% 0983e65219...099f4 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18d7h56m ago 435 9,274,064
102,834,837
3 5% adfba006a7...aa24d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18d17h40m ago 435 9,272,375
102,799,798
8 29% 057865822d...16b93 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18d19h30m ago 435 9,272,041
102,793,165
23 56% 87d6e61be6...ce5eb vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9.9.2023 435 9,265,918
102,669,989
16 58% 34191ff296...ae1c9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
8.9.2023 435 9,264,831
102,647,676
24 46% 25c5614b4c...7ef80 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
8.9.2023 435 9,264,031
102,631,900
17 24% cc85dcd184...60117 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
8.9.2023 435 9,262,587
102,602,044
19 15% 414c3dab04...57221 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
7.9.2023 435 9,260,619
102,560,638
13 88% 3ca6872d49...6a78f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
7.9.2023 434 9,260,339
102,555,169
23 41% 86169ae71c...1bb49 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.9.2023 434 9,254,574
102,437,731
15 45% 3c9abcf454...7a24b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.9.2023 434 9,253,473
102,415,757
19 74% 7785c5cd9e...2dfed vasil/babbage(v8.0)
opc#11
5.9.2023 434 9,251,247
102,369,233
10 32% 0baeeb6b28...a59e3 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
5.9.2023 434 9,250,651
102,357,538
0 0% ca1e761ebe...957d8 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
5.9.2023 434 9,250,550
102,354,952
11 24% b5220c7894...6247f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
4.9.2023 434 9,246,398
102,269,202
4 25% b0a938d7d8...435f9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
4.9.2023 434 9,246,222
102,265,437
29 56% c912835098...e4a1c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
4.9.2023 434 9,244,145
102,222,478
5 16% ea854eb743...86b00 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
3.9.2023 434 9,242,767
102,194,566
37 81% 78243e8fe8...ef78d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
3.9.2023 434 9,242,364
102,186,298
17 48% 280489a21d...319cb vasil/babbage(v8.0)
opc#11
3.9.2023 434 9,241,877
102,175,752
12 22% 71e57169cf...59a7b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
3.9.2023 434 9,240,564
102,148,576
5 20% 8c9a059f44...559f7 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
3.9.2023 434 9,240,186
102,140,516
14 43% 69140ce2e1...e2456 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
2.9.2023 433 9,237,557
102,087,214
0 0% 9637e69d7c...4e098 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
2.9.2023 433 9,237,108
102,077,984
13 21% fdf4e77c50...d1a3f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
2.9.2023 433 9,235,907
102,052,705
3 4% a4631095e1...c9b20 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
1.9.2023 433 9,235,429
102,042,850
7 14% 4c7ffee1df...cc29f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
1.9.2023 433 9,233,195
101,997,691
3 15% 95cafdeb63...0ed5a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
1.9.2023 433 9,231,868
101,972,076
6 8% 4dde62e0fa...ee174 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.8.2023 433 9,231,076
101,956,409
6 7% 3b5bb90d85...5b3c9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.8.2023 433 9,230,082
101,936,643
28 49% 047b29427c...3ce8b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.8.2023 433 9,229,707
101,929,041
40 65% 2d4b64ae13...36dcb vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.8.2023 433 9,229,639
101,927,637
0 0% 5a9680fa10...d14bc vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.8.2023 433 9,229,507
101,924,767
23 49% 81a4b0472a...edef7 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.8.2023 433 9,229,389
101,921,941
12 56% 47e26f3ff1...7beb1 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.8.2023 433 9,228,296
101,900,594
31 99% 3ebe5888be...f548a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
30.8.2023 433 9,226,203
101,858,058
9 98% fa8552264f...19022 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
30.8.2023 433 9,225,089
101,835,273
20 59% be14c8656b...20a6c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
30.8.2023 433 9,223,637
101,805,439
4 23% 6dda05be5a...bbe0f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.8.2023 433 9,222,667
101,784,069
38 65% 8432ee82c3...273f9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.8.2023 433 9,222,286
101,775,574
8 27% 5a9ac1173e...a302e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.8.2023 433 9,221,566
101,760,152
28 54% 67511b5fd4...ff04c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.8.2023 433 9,219,997
101,725,411
7 5% 9bc52cb616...4b791 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.8.2023 433 9,219,940
101,724,482
4 16% 361eea3b14...8ddfd vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.8.2023 433 9,219,287
101,710,833
1 1% a46a931969...84fec vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.8.2023 433 9,219,276
101,710,625
31 94% d280940141...e3afa vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.8.2023 432 9,214,150
101,598,303
5 9% cb56d44068...6e664 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.8.2023 432 9,213,696
101,588,501
1 6% 8ce3e55aca...ec9c8 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.8.2023 432 9,213,380
101,581,561
15 52% 8ae8d732c2...ffc16 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
26.8.2023 432 9,210,394
101,517,771
3 13% b0f29461ee...41f86 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
26.8.2023 432 9,210,091
101,511,155
10 14% b019548e41...5af72 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
26.8.2023 432 9,207,630
101,459,414
9 59% ad92fd912a...e345f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
26.8.2023 432 9,207,045
101,447,675
12 38% 13fcf5618f...b7179 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
25.8.2023 432 9,205,025
101,404,609
31 60% 035f2c4f87...f52f1 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
25.8.2023 432 9,203,334
101,368,522
15 40% 75b7cb6395...36e96 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
25.8.2023 432 9,203,279
101,367,405
16 35% b8c53997c1...e48f2 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
23.8.2023 431 9,196,016
101,215,210
23 51% fad0aa73d8...9aa2c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
23.8.2023 431 9,195,331
101,200,655
5 12% 8595d926c5...b18da vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.8.2023 431 9,193,410
101,161,028
11 16% 67bdd4c5eb...84790 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.8.2023 431 9,191,298
101,118,238
10 59% 15de913f9d...c8141 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.8.2023 431 9,190,865
101,109,428
1 1% 57dba15bd8...aca43 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.8.2023 431 9,190,623
101,104,515
7 11% ee166ceca9...04f9b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.8.2023 431 9,190,282
101,096,840
1 1% b4cd51b61a...8e636 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
20.8.2023 431 9,185,653
101,000,855
14 82% 5956e17ab1...c525b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
20.8.2023 431 9,184,916
100,986,036
36 66% a474ae804b...21727 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
20.8.2023 431 9,182,080
100,928,539
5 20% d959bb7d36...8d024 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
19.8.2023 431 9,179,902
100,882,572
3 15% 684d9ee14d...ac100 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18.8.2023 430 9,176,310
100,809,036
12 24% 99f7e81655...9ee9b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18.8.2023 430 9,175,882
100,800,405
7 14% 881b6af251...751f9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18.8.2023 430 9,175,856
100,799,794
29 70% a1ff490a8b...43f45 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18.8.2023 430 9,174,512
100,772,400
13 20% a8fb8c0a22...d2520 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
18.8.2023 430 9,173,913
100,760,236
4 15% ceaa30331d...70449 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
17.8.2023 430 9,172,729
100,735,756
9 43% dd0656558f...f167a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
17.8.2023 430 9,170,469
100,690,254
8 25% 75c6ad5185...e73d9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
16.8.2023 430 9,168,307
100,646,250
9 45% 6073026112...6df4d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
16.8.2023 430 9,168,267
100,645,627
5 3% 46cb6d1451...8abf0 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
16.8.2023 430 9,167,583
100,631,326
43 48% 09e8e7deb7...44d4a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
16.8.2023 430 9,165,931
100,597,688
3 6% 5aa2e94c0b...ff2c3 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
15.8.2023 430 9,164,120
100,560,624
30 95% b16d56748f...dbf26 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
15.8.2023 430 9,162,559
100,528,166
11 27% 643edfa455...e4f9d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
14.8.2023 430 9,157,125
100,415,330
3 14% 0b9a616fdf...bce26 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
13.8.2023 429 9,155,779
100,388,116
27 53% f7e87bae12...a8741 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
13.8.2023 429 9,154,900
100,369,782
18 30% 5540bb0ae0...315e5 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
13.8.2023 429 9,152,512
100,321,429
10 20% 1402c96614...3f074 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
12.8.2023 429 9,152,241
100,316,682
2 6% ba5e821363...bd069 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
12.8.2023 429 9,150,872
100,289,583
6 10% c2834f46ad...5fde0 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
12.8.2023 429 9,149,193
100,254,464
14 25% 854534cc15...21dcf vasil/babbage(v8.0)
opc#11
12.8.2023 429 9,148,409
100,238,516
2 22% ae663c2050...d3ce6 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
11.8.2023 429 9,147,319
100,214,699
13 32% 175968cf74...64df2 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
11.8.2023 429 9,147,275
100,213,794
49 96% 02a326372c...effc7 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
11.8.2023 429 9,147,108
100,210,125
0 0% beb3b532ca...80379 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
11.8.2023 429 9,145,921
100,186,160
27 40% 8ff998fd13...c7faa vasil/babbage(v8.0)
opc#11
11.8.2023 429 9,145,480
100,176,972
32 74% b87e2194bb...e0785 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
9.8.2023 429 9,139,498
100,056,115
17 43% 69f6ae97b9...a960f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
8.8.2023 428 9,133,431
99,930,336
2 17% b55c360a23...3c6bc vasil/babbage(v8.0)
opc#11
8.8.2023 428 9,133,092
99,923,495
5 15% e8be9a93e0...e0ba0 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
7.8.2023 428 9,130,280
99,865,244
40 97% 722f55c2ec...76c62 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
7.8.2023 428 9,130,221
99,863,843
41 97% a0c05819b4...b2a1c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
7.8.2023 428 9,128,915
99,837,354
17 30% 18a015c367...8ead1 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
7.8.2023 428 9,128,467
99,828,611
3 22% 50636bed84...8623e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.8.2023 428 9,126,884
99,796,937
21 64% f98c3bfb84...6bda9 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.8.2023 428 9,125,414
99,767,170
16 43% 916c896bff...11e78 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.8.2023 428 9,125,243
99,763,126
8 19% d5e7c8eb99...f14b2 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
6.8.2023 428 9,125,219
99,762,716
2 1% 626f62c140...e8195 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
5.8.2023 428 9,120,846
99,672,999
11 44% fe9d9e2e64...aead3 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
5.8.2023 428 9,119,374
99,642,326
21 68% 58207eff48...c6050 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
4.8.2023 428 9,118,639
99,626,489
19 50% dada0073f9...d214c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
4.8.2023 428 9,117,883
99,611,314
17 97% a0352f23f1...54002 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
4.8.2023 428 9,116,713
99,586,686
24 67% 39d29bb119...ec18f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
3.8.2023 427 9,111,591
99,481,391
12 17% e9d281fe01...4ad3d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
3.8.2023 427 9,110,469
99,458,658
2 4% d5d620d39b...37d7a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
2.8.2023 427 9,107,428
99,396,429
16 82% a04e577103...dbe7f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
1.8.2023 427 9,104,100
99,329,218
25 59% f760e07324...61909 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
1.8.2023 427 9,103,510
99,317,270
33 66% 00da94d94a...d517a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.7.2023 427 9,101,312
99,270,502
27 48% 4df2eb6ab7...290e8 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.7.2023 427 9,101,050
99,264,768
49 96% 5898883df4...0244e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.7.2023 427 9,100,471
99,253,212
6 70% 99f372c8c2...13fb1 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.7.2023 427 9,098,914
99,220,710
5 16% 4d61ace4ce...99236 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.7.2023 427 9,098,550
99,213,257
21 65% 99b47d7867...efa3f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
31.7.2023 427 9,098,066
99,203,611
9 39% b268a08b0c...371d4 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
30.7.2023 427 9,096,644
99,175,743
24 68% f79738a2a9...df224 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
30.7.2023 427 9,095,318
99,149,127
5 23% 0ce92512ad...3890e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
30.7.2023 427 9,094,922
99,141,245
7 17% becfdbb386...2cd41 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
29.7.2023 426 9,092,955
99,100,634
2 7% 2891bbc5d5...40e4e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
28.7.2023 426 9,089,051
99,020,551
7 60% 7417108360...39b6e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
28.7.2023 426 9,088,652
99,012,623
16 56% 3ccb7e9079...dc43d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
28.7.2023 426 9,085,892
98,957,223
3 3% eb22a94e2b...8222c vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.7.2023 426 9,084,507
98,929,908
24 97% 019d0e7402...c45ca vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.7.2023 426 9,084,211
98,923,908
28 62% bda37fd9bd...2e51d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.7.2023 426 9,083,377
98,906,956
8 59% 46d664d2b8...db5f0 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.7.2023 426 9,082,008
98,878,716
11 44% 074fa33202...c218e vasil/babbage(v8.0)
opc#11
27.7.2023 426 9,080,675
98,850,060
4 6% 319afeaf07...804bc vasil/babbage(v8.0)
opc#11
26.7.2023 426 9,079,865
98,833,730
36 98% 496250dd69...646cb vasil/babbage(v8.0)
opc#11
25.7.2023 426 9,074,378
98,717,684
19 89% d177e2fd9b...f19ef vasil/babbage(v8.0)
opc#11
25.7.2023 426 9,074,299
98,715,979
19 39% c81a11c03c...f79c2 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
25.7.2023 426 9,072,459
98,678,814
9 55% a36bfb3dae...2742f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
24.7.2023 425 9,071,690
98,662,989
14 31% 27c5a82e7d...2f898 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
24.7.2023 425 9,071,355
98,655,686
17 34% ffb85c69a6...156a1 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
24.7.2023 425 9,070,619
98,641,255
34 95% 7c871d2dab...27800 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
24.7.2023 425 9,069,773
98,623,779
0 0% e4d7666abe...a7cd3 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
24.7.2023 425 9,068,675
98,600,973
3 22% b0bdbddec2...3a9d0 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
23.7.2023 425 9,068,030
98,587,571
22 98% 3a0b2fbc57...260d8 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
23.7.2023 425 9,067,516
98,577,536
49 98% efb7d677a7...d2b2a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
23.7.2023 425 9,064,576
98,517,503
30 93% d72f11755b...772f4 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
23.7.2023 425 9,064,476
98,515,260
16 26% 746519d6cd...c084d vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.7.2023 425 9,063,455
98,493,689
12 32% 27f7746323...e56d1 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.7.2023 425 9,062,856
98,480,625
36 95% 410a310605...b5236 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.7.2023 425 9,062,567
98,474,938
20 98% 77d4e23642...a4faa vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.7.2023 425 9,062,058
98,464,800
38 97% 6552a2d94b...0473b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
22.7.2023 425 9,059,908
98,419,571
23 53% d8e0f4e092...cce9a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
21.7.2023 425 9,059,769
98,416,674
38 88% a878ece470...46a4f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
21.7.2023 425 9,059,514
98,411,324
33 73% 343fd672a7...0547b vasil/babbage(v8.0)
opc#11
21.7.2023 425 9,059,141
98,404,143
27 96% 17862a7a40...9fe4f vasil/babbage(v8.0)
opc#11
21.7.2023 425 9,056,318
98,347,994
8 33% c283fad659...d8863 vasil/babbage(v8.0)
opc#11
20.7.2023 425 9,055,426
98,329,287
16 94% 0206c0e393...09b3a vasil/babbage(v8.0)
opc#11
20.7.2023 425 9,054,557
98,311,875
24 98% a567bf2e0b...616fe vasil/babbage(v8.0)
opc#11
19.7.2023 425 9,051,207
98,242,574
13 83% 6bfbf8704d...411ef vasil/babbage(v8.0)
opc#11
19.7.2023 424 9,050,477
98,228,089
11 95% 5ce37f7e4e...3bafb vasil/babbage(v8.0)
opc#11
Featured pools: